Mācību vizītes uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultāti

Pirmdiena, 18. marts, 2019
ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros februāra mēnesī Viļakas novada vispārizglītojošo skolu 5. – 12.klašu 289 skolēni apmeklēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju. Notika 8 braucieni – mācību vizītes, kuru mērķis bija iepazīt RTA Inženieru fakultātes Lietišķās ekoloģijas un resursu zinātnisko laboratoriju, Mehatronikas laboratoriju un Ķīmijas laboratoriju, izzināt ar vides aizsardzību, ekotehnoloģiju, dabas resursiem, agroekoloģiju, mehatroniku, robotiku saistītos jautājumus.

11.februārī mācību vizītē uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju pirmie devās novada skolu 11.klašu skolēni. Pirmajā nodarbībā skolēni klausījās Dr. paed. Gunāru Strodu un notika diskusija par karjeras aktuālajiem aspektiem. Pēc tam bija ļoti interesanta ekskursija pa akadēmiju un tās laboratorijām. Mūsu novada skolēni bija pirmie, kas apskatīja jaunuzbūvēto lāzerlaboratoriju. Ar dizaina apguves iespējām akadēmijā skolēnus iepazīstināja Izglītības, valodu un dizaina fakultātes pasniedzējas A.Strode, D.Apele, S.Mežinska. Skolēniem bija iespēja pabūt vairākās darbnīcās. Dienas noslēgumā skolēni izspēlēja RTA studentu veidoto spēli par akadēmiju, kuras laikā pārbaudīja savas jauniegūtās zināšanas par akadēmiju. Skolēnu komandas saņēma diplomus par piedalīšanos spēlē.

13.februārī novada 12.klašu skolēni piedalījās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas organizētajā Ēnu dienā. Skolēni iepazinās ar akadēmiju un ēnoja RTA darbiniekus, iepazīstot dažādas profesijas – inženieris, projektu vadītājs, IT speciālists, grāmatvedis, jurists, bibliotekārs. Skolēni iepazina dažādu profesiju pārstāvju darba specifiku un ikdienas gaitas, aizdomājās par nākotnes profesiju, uzzināja par studiju iespējām konkrētā specialitātē.

7., 8., 10.klašu skolēni iepazina mehatroniku. Dienas laikā skolēni darbojās četrās laboratorijās. Pirmajā – programmēšanas laboratorijā – skolēni programmēja skrūves parametrus, lai izgatavotu izstrādājumu. Otrajā – pārbaudīja tērauda cietību pirms un pēc rūdīšanas, uzzināja par lāzera daudzveidīgajām ietekmēm uz materiālu un tā izmantošanas iespējām, piemēram, medicīnā. Trešajā laboratorijā izzināja par pneimatikas un hidraulikas likumu izmantošanu sadzīvē, izmantojot datortehniku un elektroniku. Nodarbību vadīja RTA darbinieks, Viļakas Valsts ģimnāzijas absolvents Ritvars Rēvalds. Ceturtajā laboratorijā skolēni apguva prasmi lodēt, izveidojot nelielu mikroshēmu. Dienas noslēgumā skolēni izteica vērtējumu, ka iespēja strādāt laboratorijās bija ļoti vērtīga, jo viņi ieguva jaunas prasmes.

18.februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju apmeklēja 5.klašu skolēni. Skolēni darbojās divās grupās. Viena grupa apmeklēja krāsaino Sajūtu telpu, kur izbaudīja gaismas un mūzikas skaņu efektus, masāžu. Skolēniem ļoti patika bumbu baseins. Otrai grupai tika piedāvātas rotaļnodarbības, kuru laikā risināja dažādus atjautības uzdevumus un iepazina daudzveidīgas profesijas. Tad grupas mainījās, lai iegūtu jaunas prasmes.

22.februārī 6.klašu skolēni apmeklēja ķīmijas laboratoriju, kur pārbaudīja savas zināšanas par fizikālām un ķīmiskām pārvērtībām. Te viņi varēja arī redzēt dažādus eksperimentus par fizikālām un ķīmiskām pārvērtībām. Dienas otrajā pusē bija praktisks darbs – mājas būvēšana. Katra grupa saņēma noteiktu skaitu speciāli sagatavotu kociņu. Ar karstās līmes palīdzību skolēni uzmeistaroja māju. Māju ar krāsu zīmuļiem vēl varēja arī izkrāsot. Rezultātā katra grupa izgatavoja citādāku māju.

25.februārī izglītojošā mācību vizītē uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju devās 9.klašu audzēkņi. Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas Mg.philol., Mg.soc.sc. Lolitas Kivlenieces-Kuzņecovas vadībā skolēni iepazinās ar Inženieru fakultāti un tās piedāvātajām iespējām, sasniegumiem un aizraujošajām tehnoloģijām. Tad notika ēdiena gatavošanas meistarklase inovāciju centrā SalesLabs. Ieklausoties RTA studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrāde” direktores Mg.soc.sc. Ineses Silickas stāstījumā, skolēni izprata, ka mūsdienās iespējams apvienot hobiju ar darbu un karjeras izaugsmi, piemēram, ēdienu gatavošanas jomā. Šajā dienā skolēni iepazina pārtikas tehnologa profesiju, kura nepieciešama dažādās iestādēs un uzņēmumos. Dienas otrajā daļā speciālistu vadībā skolēni gatavoja gardas picas, vēja kūkas un saldējuma kokteiļus un apguva pareizās metodes, kā lieliski pagatavot šos ēdienus.

RTA piedāvātā programma bija ļoti daudzveidīga un vērtīga. Šajās astoņās mācību vizītēs skolēni darbojās dažādās laboratorijās un  ieguva jaunas daudzveidīgas zināšanas, prasmes, iemaņas.

Liels paldies Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas kolektīvam un īpaši Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Lolitai Kivleniecei-Kuzņecovai par iespēju 8 dienu garumā ciemoties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

Liels paldies brīnišķīgajam šoferītim Valdim Brokānam par skolēnu aizvešanu uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.

Atsauksmes par mācību vizītēm apkopoja

 projekta koordinatore Maruta Brokāne.

Māra Justa foto

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.