Avīzei „RTA Dialogi” – 20!

Trešdiena, 13. marts, 2019
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) avīze „RTA Dialogi” svin 20 gadu jubileju. Laika gaitā mainījušies nosaukumi, izmainījies formāts, avīzē darbojušies daudzi studenti, bet viens ir palicis nemainīgs – daudzpusīga informācija par studijām un notikumiem akadēmijā.

Avīzes idejas autore ir profesore Ilga Šuplinska. Tolaik, strādājot Filoloģijas katedrā, viņa kopā ar studentiem veidoja pirmos avīzes „Dialogi Bēniņos” numurus.

I.Šuplinska avīzes tapšanas laiku atceras kā radošu sadarbības laiku ar pedagoģijas un filoloģijas studiju programmu studējošajiem kursā „Literārā jaunrade”. „Kurss tika balstīts uz radošo prasmju attīstīšanu, bet avīzes veidošana kļuva par pārbaudes formu, aizstājot formālas ieskaites. Man kopš bērnības ir palicis prātā, ka skolotājs (docētājs) no bērna (jaunieša) var prasīt tikai to, ko pats perfekti saprot un var paveikt ar izcilu (radošu, nestandarta vai uz teicamām zināšanām balstītu) rezultātu. Par vārda ‘dialogi’ izvēli avīzes nosaukumā neviens nešaubījās, tas palicis, neskatoties uz daudzajām izmaiņām pašas avīzes konceptā. Savukārt ‘bēniņi’ tika izmantoti vairāku iemeslu dēļ: 1) tajā laikā cītīgi studējām K. G. Junga un Z. Freida atziņas par iztēles un jaunrades lomu cilvēka personības attīstībā, 2) studējošo vidū bija daudzi slēptie talanti – zīmētāji, rakstītāji, tad, nu, klīdām sevis un sava ceļa uz Patību meklējumos. Laika gaitā filozofiskais, literārais avīzes gars zuda, tāpēc ‘bēniņi’ pazuda arī no avīzes nosaukuma.

Avīze topošajiem filologiem un pedagogiem ir kalpojusi kā lieliska platforma pirmajām publikācijām un talanta apliecināšanai gan dzejā, gan prozā. Visu darījām paši: sadalījām lomas (redaktors, maketētājs, intervētājs, ziņu reportieris, mākslinieks u. c.), izdomājām koncepciju, savācām un apstrādājām saturu, drukājām, līmējām, maketējām, apguvām tehnoloģijas, kā un ko vieglāk darīt. Līdz ar manu iesaistīšanos „sabiedriskajās attiecībās” avīze attālinājās no studiju procesa sastāvdaļas un kļuva par RTA „seju”,” stāsta I. Šuplinska.

Pašlaik I. Šuplinska ir izglītības un zinātnes ministre. Viņa norāda, ka, laikam ejot, ir mainījušies informācijas pasniegšanas veidi. Šobrīd dominē sociālie tīkli un internets, tomēr avīzei ir sava vērtība: „Ja izvēlas bērnam (jaunietim) saistošu tēmu, to joprojām daudzveidīgi var izmantot, gan apgūstot jauno vielu, gan izkopjot skolēnu individuālo rakstīšanas stilu un papildinot arī skolas mājaslapu saturu. Iespēju ir daudz. Informācijas un globalizācijas gadsimtā jauniešiem novēlu prasmi ieklausīties sevī, pēc iespējas ātrāk apjaust savus talantus un ticēt, ka tas, ko patiesi gribi piepildīt, par ko gribi kļūt, izdosies, ja nebaidīsies par to cīnīties, strādāt, sadarboties un izzināt nezināmo.”

Par godu RTA avīzes jubilejai, akadēmija ir izsludinājusi vidusskolēniem radošo darbu konkursu. Nolikumu var atrast www.rta.lv (darbu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 26. marts). Visi konkursa dalībnieki balvas saņems RTA Informācijas dienā, kas notiks 5. aprīlī, bet čaklākie – tiks pie īpaši vērtīgām balvām.

Lolita Kivleniece-Kuzņecova,
RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Attēlā: Ilga Šuplinska (priekšplānā), Agnese Eriņa un Mareks Nēgels avīzes tapšanas pirmsākumosRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.