RTA studentu teātra „ĶerRA” „Akmens stāsti”

Otrdiena, 12. marts, 2019
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studentu teātra „ĶerRA” „Akmenis stāsti” pirmizrādi piedzīvoja pagājušā gada decembrī. Šī brīža versija ir paplašināta un piesātināta ar detaļām, kas šo līdzību padara saprotamāku skatītājam, kuram tomēr jābūt aktīvi līdzi domājošam. Izrādē mēģināts atklāt cilvēka duālo būtību, viņa nepieciešamo dzīvi dabas dzelžaino likumu ierobežotībā un reizē no paša gribas atkarīgajā brīvības pasaulē.

Cilvēks vienmēr atrodas izvēles priekšā – dzīvot vien instinktu un jutekliskuma pakļautībā vai tomēr arī paša gribas un prāta vadītam. Bars visbiežāk izvēlas pirmo, jo tad nav jādomā un jānes atbildības slogs. Dzīve pēc dzelžainiem likumiem, (sa)jūtu un instinktu varā nešķir cilvēku no citām dabas būtnēm, dzīvniekiem. Brīvas izvēles apziņa ļauj rīkoties neparedzami, izjaukt ierasto kārtību, ritmu, pārvarēt instinktīvo. Ritms un tā izjaukšana ir ļoti nozīmīgs šī priekšnesuma tēls, kuru veido cilvēkveidīgo būtņu soļi, sitieni, runa, plaukšķi u.tml. skaņas, kā arī cikliski atkārtojošās kustības. Tās palīdz atveidot vienkārši lauku akmeņi – sastingušā, mūžīgā simbols un reizē pirmais darbarīks cilvēkveidīgas būtnes rokās.

Tikai cilvēks spēj ko mainīt un radīt no jauna, taču visbiežāk viņa uzvedību nosaka slieksme sekot autoritātei (tostarp dabas), ierastajam un tāpēc drošajam. Bailes būt brīvam un radošam bremzē cilvēkveidīgas būtnes pārtapšanu cilvēkā. Kultūras atslēga ir šo baiļu pārvarēšanā, par to ir teātra „ĶerRA” „Akmens stāsti”.

Tuvākajā laikā izrādi varēs redzēt Rīgas Tehniskās universitātes organizētajā Studentu teātru dienā: 16. martā plkst. 12.15 Kaļķu ielā 1, Rīgā.

Olga Senkāne,

RTA studentu teātra „ĶerRA” vadītāja un režisore

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.