Apģērbu projektētāji RTA apgūst inovatīvas tehnoloģijas

Svētdiena, 10. marts
2018./2019.studiju gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) studiju programmu „Apģērbu dizains un tehnoloģija” un „Dizains” (specializācija „Modes dizains”) studenti un docētāji realizē pētniecības granta projektus, kuros apģērbu dizainā izmanto mūsdienīgu tehnoloģiju iespējas. Tie ir starpdisciplināri pētījumi lāzerapstrādes (lāzergravēšanas, lāzergriešanas) tehnoloģiju pielietojumam tekstilmateriālos (vad.prof. Ļ. Lazovs) un 3D printēšanas tehnoloģiju izmantošanai tekstilizstrādājumu dizainā (vad. doc. I. Kangro).

Starpdisciplināri pētījumi notiek sadarbībā ar Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju (vad. Dr.phys. P. Narica) un Metālapstrādes un mehatronikas pētniecisko centru vadošajiem pētniekiem, veicot laboratoriju iespēju izmantošanu. Lāzerapstrādes un 3D drukas tehnoloģijas mūsdienīgos izstrādājumos palīdz realizēt pētniecisko centru laboranti A. Pacejs un E. Zaicevs, izstrādāti studentu Z. Kačkānes, N. Brokānes, S.Kārkliņas, G.Salmanes apģērbu modeļu dizaina projekti, paredzot lāzergriešanu un 3D drukas iespējas apģērbā.

Studentu un docētāju sadarbībā iesaistās arī Latgales uzņēmēji, SIA „Technical Textiles” (Balvi) u.c. Uzņēmēji nodrošina auduma paraugu piegādi testēšanas procesam, novērtē inovatīvas tehnoloģijas, atbalsta to eksperimentālus pētījumus un plāno turpmāku ieviešanu ražotajos tekstilizstrādājumos. Pēc uzņēmumu pieprasījuma projektos tiek veikta konkrētu uzdevumu izpilde, kas sekmē pētījuma rezultātu praktisku izmantošanu. Tie ir pasūtījuma uzdevumi, kas saistīti ar tekstila lāzerapstrādi un 3D drukas tehnoloģiju izmantošanu izstrādājumos.

Veiktie pētījumi šogad tiks prezentēti RTA starptautiskajās zinātniskajās konferencēs: „Vide. Tehnoloģija. Resursi.”, „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”, studentu zinātniskajā konferencē „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas”, kā arī sadarbības universitātēs ārzemēs. Rezultātā visi projektu dalībnieki ir ieguvēji, jo starpdisciplināri pētījumi sekmē inovācijas studiju procesā un produktu ar augstāku pievienoto vērtību izstrādi tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas nozarē Latgalē.

Silvija Mežinska, studiju virziena „Ražošana un pārstrāde” vadītāja,

studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” direktore, projekta dalībniece

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu