Rakstu iesniegšana 2019.gada zinātniskā žurnāla „Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas/ Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research and Implementation Problems” 1.sējumam

Trešdiena, 6. marts

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskais institūts (REGI) aicina iesniegt rakstus 2019.gada zinātniskā žurnāla „Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas/ Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research and Implementation Problems” 1.sējumam.

Žurnālā tiek publicēti:

  • oriģināli, līdz šim nepublicēti izglītības pētījumi skolu pedagoģijā par dažādām disciplīnām, dažādos aspektos aplūkojot problēmas un meklējot to risinājumus, kā arī ievērojot ētikas principus;
  • raksti par skolu izglītībā aktuāliem projektiem, to rezultātiem;
  • monogrāfiju par skolas izglītības jautājumiem kopsavilkumi/ izvērtējumi.

Raksti tiek pieņemti latviešu, krievu un angļu valodā.

Žurnālā publicētie raksti tiek iekļauti EBSCO datu bāzē Education Research Complete index, Scholar Google, CrossRef, kā arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas elektronisko izdevumu vietnē http://journals.rta.lv/index.php/PSPI

Rakstu iesniegšana 2019.gada zinātniskajam žurnālam „Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas/ Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research and Implementation Problems” 1.sējumam līdz 2019.gada 13.maijam elektroniski http://journals.rta.lv/index.php/PSPI

Maksa par publikāciju 1 lpp. –  EUR 6.

Doktorantiem un maģistrantiem, iesniedzot apliecinājumu par studijām, EUR 4 par 1 lpp.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu