Sadarbība ar uzņēmējiem palīdz studentiem labāk apgūt studiju priekšmetus

Ceturtdiena, 20. decembris, 2018
Topošajam speciālistam ir ļoti svarīgi, lai būtu iegūtas ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī prasme tās pielietot profesionālā darbībā. Tikai tādā gadījumā var attīstīties uzņēmumi ar inovatīvām tehnoloģijām, būs produkcija ar lielāku pievienoto vērtību. Cieša sadarbība ar uzņēmējiem dod Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas (RTA) studentiem jau studiju gados iepazīties ar uzņēmumu darba specifiku, tehnoloģiskiem procesiem, iekārtām un uzņēmumu attīstības stratēģijām, kas palīdzēs studentam atrast savu vietu darba tirgū.

„Apgūt, piemēram, tādu studiju priekšmetu kā „Uzņēmumu enerģētika un energoapgāde”, neredzot reālas iekārtas, ir diezgan sarežģīti, tāpēc studentiem bija dota iespēja iepazīties ar RTA esošajām iekārtām un apmeklēt vairākus uzņēmumus,” stāsta Dr.phys. Pāvels Narica.

Decembrī studenti apmeklēja SIA „NewFuels” RSEZ, kur ražo sertificētas granulas, kas atbilst EN Plus A2 normai, un granulu kvalitāti apliecina Green GoldLabel S1 sertifikāts. „NewFuels” RSEZ SIA ir 1. vietā nominācijā Latvijas „Eksportspējīgākais komersants” 2017. gadā. Uzņēmuma vadības sistēma atzīta kā atbilstoša standarta ISO 9001:2015 prasībām koksnes granulu ražošanas sfērā.

Tika apmeklēta arī Latgalē lielākā biomasas koģenerācijas stacija SIA „Energy Resources CHP” RSEZ. Elektriskā un siltuma enerģija koģenerācijas stacijā tiek ražota, izmantojot atjaunojamos vietējos resursus un biomasu (šķeldu, skaidas un koksnes mizu). Stacijas elektriskā jauda ir 3,1 MWt, bet siltuma jauda – 10,7 MWt. Siltumenerģija, ko saražo koģenerācijas stacija, tiek novirzīta uz SIA „NewFuels” RSEZ lentveida žāvētavu, bet elektroenerģija – uz kopējo valsts elektrības tīklu. Uzņēmuma investīcijas sastāda 12,5 miljonus eiro un ir lielākās Latgalē šajā ekonomikas sektorā.

Studenti iepazinās ar AS „Rēzeknes siltumtīkli”, kas strādā Rēzeknes pilsētas siltumapgādes jomā, nodarbojas ar siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu, kā arī ar siltumenerģijas pārvadi, sadali un realizāciju.

Gribētos teikt pateicības vārdus uzņēmējiem par atbalstu un ceram, ka abpusēji izdevīgā sadarbība arī turpmāk dos labus augļus.

RTA lektors, Dr.phys. Pāvels NaricaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.