Ēnu dienas laikā organizēta komercializācijas projekta „Lāzerapstrādes procesa optimizācijas rīks” sanāksme

Pirmdiena, 18. februāris, 2019
15. februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika Ēnu diena. Lai ēnotājiem vislabāk parādītu, kā notiek darbs pie komercializācijas projekta īstenošanas, RTA telpās tika organizēta projekta sanāksme. Sanāksmē piedalījās ēnotāji no vairākām Latgales skolām, projekta koordinators Pāvels Cacivkins, projekta biznesa attīstības vadītājs Matthias Kaiser un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) vadošais eksperts (tehnoloģiju skauts) Ģirts Smelters.

Projekta sanāksmes sākumā iepazināmies ar ēnotājiem un noskaidrojām viņus interesējošus virzienus. Bijām patiesi pārsteigti par ēnotāju interešu daudzveidību, jo jauniešus interesē ekonomika, bizness, projektu sagatavošana, tūrisms, informācijas tehnoloģijas, dizains, mārketings, skolēnu mācību uzņēmumi.

Sanāksmes laikā ēnotāji tika iepazīstināti ar projekta komandu, vēsturi, īstenošanu un gūtajām atziņām. Ēnotājiem tika nodemonstrēta projekta produkta Pitch Deck tipa prezentācija un parādīts produkta demo. LIAA tehnoloģiju skauts Ģirts Smelters iepazīstināja skolēnus par LIAA darbību un iespējām, kuras aģentūra piedāvā cilvēkiem un uzņēmējiem ar idejām. Kopā ar ēnotājiem apmeklējām RTA mehatronikas un lāzeru laboratorijas.

Pasākuma noslēgumā ēnotāji uzdeva jautājumus un dalījās ar savām jauniegūtajām zināšanām par komercializācijas projektu, RTA un LIAA.

Iepriekšējie raksti:

http://www.rta.lv/aktualitates/1455 – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas panākumi zināšanu pārnesē

http://www.rta.lv/aktualitates/1490 – RTA pārstāvji apmeklēja LaSys izstādi

http://www.rta.lv/aktualitates/1522 – RTA ir iesniegusi LIAA komercializācijas stratēģiju un tehniski ekonomisko priekšizpēti novērtēšanai

http://www.rta.lv/aktualitates/1586 – Komercializācijas projekts „Lāzerapstrādes procesa optimizācijas rīks” apstiprināts īstenošanas 2. posmam

https://www.rta.lv/aktualitates/1756 – Komercializācijas projekta „Lāzerapstrādes procesa optimizācijas rīks” ietvaros apmeklēta aditīvās ražošanas izstāde formnext 2018

https://www.rta.lv/aktualitates/1757 – Komercializācijas projekta „Lāzerapstrādes procesa optimizācijas rīks” ietvaros palaista produkta tīmekļa vietne IMOLab.tech

Pāvels Cacivkins, projekta koordinators

 

Projekts "Lāzerapstrādes procesa optimizācijas rīks", projekta identifikācijas numurs KC-PI-2017/97, līgums Nr. KC-L-2017/20 starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā noslēgts Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumu Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" 17.1.6. punktā minētā fonda ietvaros.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu