Komercializācijas projekta „Lāzerapstrādes procesa optimizācijas rīks” ietvaros palaista produkta tīmekļa vietne IMOLab.tech

Pirmdiena, 18. februāris, 2019
Aktuālāko informāciju par produkta izstrādi visi interesenti tagad var aplūkot mūsu tīmekļa vietnē https://imolab.tech. Tajā ir apkopota informācija par komandu, produktu (optimizācijas rīku), projekta vēsturi, vīziju. Būsim ļoti pateicīgi, ja sniegsiet savas atsauksmes par tīmekļa vietni uz e-pasta adresi matthias.kaiser@rta.lv.

Mēs esam jauna zinātnieku, inženieru un uzņēmēju komanda, kas vēlas revolucionizēt veidu, kā mašīnas tiek optimizētas un kā tiek atrastas mašīnas parametru vērtības. Rūpniecības automatizācija ir svarīgs mūsu ekonomikas virzītājspēks. Pēdējos gados šajos tirgos tika ieviesti daudzi jauninājumi. Tomēr mašīnu optimizācija un parametru vērtību meklēšana joprojām ir galvenokārt manuāls un darbietilpīgs uzdevums. IMOLab (Industriālo Mašīnu Optimizācijas Laboratorija) piedāvā pilnīgu ražošanas procesa automatizāciju un nākotnē ļaus automātisku pielāgošanu jauniem materiāliem, mašīnām un ražošanas procesiem. Tas ļaus R&D nodaļām strādāt pie inovācijām, nevis meklēt mašīnu parametru vērtības.

Iepriekšējie raksti:

http://www.rta.lv/aktualitates/1455 – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas panākumi zināšanu pārnesē

http://www.rta.lv/aktualitates/1490 – RTA pārstāvji apmeklēja LaSys izstādi

http://www.rta.lv/aktualitates/1522 – RTA ir iesniegusi LIAA komercializācijas stratēģiju un tehniski ekonomisko priekšizpēti uz novērtēšanu

http://www.rta.lv/aktualitates/1586 – Komercializācijas projekts „Lāzerapstrādes procesa optimizācijas rīks” apstiprināts īstenošanas 2. posmam

https://www.rta.lv/aktualitates/1756 – Komercializācijas projekta „Lāzerapstrādes procesa optimizācijas rīks” ietvaros apmeklēta aditīvās ražošanas izstāde formnext 2018

Matthias Kaiser,

projekta biznesa attīstības vadītājs

Projekts „Lāzerapstrādes procesa optimizācijas rīks”, projekta identifikācijas numurs KC-PI-2017/97, līgums Nr. KC-L-2017/20 starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā noslēgts Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumu Nr. 692 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi” 17.1.6. punktā minētā fonda ietvaros.

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu