RTA radoši aizvadīts pasākums #ŠoreizEsBalsošu

Ceturtdiena, 14. februāris, 2019
12.februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) biedrība „Eiropas Kustība Latvijā” organizēja pasākumu – radošo darbnīcu, kura laikā jaunieši brīvā un radošā atmosfērā ieguva informāciju par to, kāpēc ir svarīgi piedalīties Eiropas vēlēšanās 2019. gada 25. maijā, kā arī, piedaloties vairākās aktivitātēs, guva iemaņas un idejas dažādu pasākumu organizēšanā, lai varētu uzrunāt citus sabiedrības locekļus.

Uzrunājot pasākuma organizatorus un dalībniekus, RTA rektore profesore Iveta Mietule pauda gandarījumu, ka RTA ir mājas diskusijai par Eiropu, jo mēs visi esam Eiropas daļa, RTA studenti aktīvi iesaistās Erasmus+ programmā, kā arī RTA ir veiksmīga sadarbība ar partneruniversitātēm gan studiju un pētniecības, gan arī mācībspēku mobilitātes jomā. Rektore īpaši uzsvēra, ka ikvienam ir svarīgi veidot personiskas atziņas, jo mēs katrs veidojam Eiropu.

Pēc īsas informatīvas prezentācijas par ES un EP noskatīšanās pasākuma dalībnieki diskutēja un izteica viedokļus, kāpēc jaunieši neiet uz vēlēšanām. Pēc tam notika vairākas radošas un izzinošas aktivitātes, kuru laikā jaunieši uzzināja, kā formulēt problēmu un rast tās risinājumu, kā organizēt drosmīgus pasākumus, kā trāpīgi uzrunāt savu auditoriju un mudināt rīkoties.

Radošās darbnīcas noslēgumā jaunieši prezentēja savas idejas, kādus pasākumus viņi varētu noorganizēt jau tuvākajā laikā, lai uzrunātu vienaudžus un sabiedrību. Svarīgi atzīmēt, ka viens no projektiem guva tūlītēju atbalstu, jo Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne uzaicināja jauniešus īstenot savu ideju Lūznavas muižas parkā, kas apstiprina pasākuma laikā pausto domu, ka jaunieši ir tikpat varoši kā ikviens pieaugušais, jaunieši var runāt ar uzņēmumu vadītājiem, pašvaldību pārstāvjiem un deputātiem kā līdzīgs ar līdzīgu.

To, ka pasākuma vadītāji – biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” prezidents Andris Gobiņš, biedrības ģenerālsekretāre Liene Valdmane, biedrības projektu vadītāja un koordinatore Baiba Vārna, Eiropas Parlamenta pārstāve Nora Romanova un Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne – jauniešus ir uzrunājuši un iedvesmojuši jauniem sasniegumiem, apliecina pozitīvās atsauksmes.

Par pasākumā gūtajiem iespaidiem stāsta Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni. Antra: „Pasākumu darbnīca ir kā pamats kādam jaunam un inovatīvam veidolam, kas nāks no katra, kurš piedalījās un spēja saprast pasākuma būtību. Vienreizēja iespēja pabūt ar jauniešiem un veiksmīgiem savas jomas pārstāvjiem, vadītājiem, kuri spēja pasniegt savu domu un mērķi, nepadarot procesu neinteresantu.” Daniels: „Pasākumā mums parādīja, kā par politiku var runāt ļoti vienkāršā un saprotamā valodā. Pasākums arī palīdzēja saprast to, ka lieli valsts un Eiropas mēroga darbi var sākties ar, šķiet, pavisam parastiem un sākotnēji nelieliem darbiem vai projektiem.”

Jāatzīmē, ka pasākums, kurā piedalījās jaunieši no Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, RTA dibinātās Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas, RTA, kā arī Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes pārstāvji, ir vienīgais Eiroparlamenta rīkotais šāda veida pasākums ārpus Rīgas.

Jaunieti, esi aktīvs, radi, dari, iesaisties!

Izolde Aņiskoviča,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

M.Justa foto

 

.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu