Radošā pilsētā Rēzeknē – radošā Rēzeknes Augstskolā – radošas dizaina studiju programmas

Trešdiena, 28. oktobris
Mūsdienās dizains kļūst par sabiedrības pievienoto vērtību un ir sevišķi interesants kā ekonomikas instruments. Dizaina process pieprasa tālejošus plānus un ilgtspējīgu domāšanu. Dizains kļūst par pieprasītu profesiju, jo demonstrē iespējas dzīves organizēšanā un kultūras attīstībā, uzsver mākslinieciski funkcionālu inovāciju izstrādi un ieviešanu cilvēka dzīves telpā.

Viens no Rēzeknes Augstskolas (RA) darbības un attīstības stratēģiskajiem mērķiem ir uzlabot dzīves kvalitāti reģionā, iesaistot RA akadēmisko personālu, studentus Latgales sociālajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē, reģiona kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un apritē.

Dizaina studiju programmas, kas veido studiju virzienu „Mākslas”, Rēzeknes Augstskolā tiek īstenotas kopš 2007. gada. Tās ir: pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Vides dizains (pilna laika studijas: 2 g.) ar specializāciju „Dārza dizains”, profesionālā bakalaura studiju programma „Interjera dizains” (pilna laika studijas: 4 g.) un profesionālā maģistra studiju programma „Dizains” (pilna laika studijas: 1,5 g.) ar padziļinātu specializāciju kādā no dizaina apakšnozarēm, izvēloties vienu no studiju moduļiem: Interjera dizains, Grafiskais dizains, Vides (ainavu) dizains, Modes dizains. Starpdisciplināra sadarbība tiek realizēta ar studiju virzienu „Ražošana un pārstrāde”, kuru kopš 2012.gada pārstāv pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Apģērbu dizains un tehnoloģija” (pilna laika studijas: 2,5 g.) ar specializācijām „Apģērbu dizains” un „Šūto izstrādājumu projektēšana”.

Labvēlīga iezīme dizaina produktu pieprasījumam vērojama Latgales reģionā – kultūras, izglītības un tūrisma attīstības tendence izpaužas jaunu objektu izveidē un darbībā (piem., Austrumlatvijas daudzfunkcionālā koncertzāle GORS, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”), pilsētvides rekonstrukcijā, kas topošajiem un esošajiem dizaina nozaru profesionāļiem paver plašas iespējas radošajai izpausmei un profesionālai darbībai.

Mūsdienu radoša pilsēta nav iedomājama bez funkcionāli un estētiski noformētas vides. Iekštelpa ir neatņemama arhitektūras, tātad jebkuras celtnes, sastāvdaļa.

No 4.novembra līdz 7.decembrim Latgales vēstniecībā GORS ekspozīcijā būs apskatāmi Rēzeknes Augstskolas Izglītības, valodu un dizaina fakultātes vairāki pēdējo trīs gadu laikā tapušie profesionālā bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” diplomandu darbi – interjera projektu vizualizācijas plaknē, gaismas ķermeņi, mēbeles, interjera elementi un aksesuāri utt. Ekspozīcijā skatāmi arī profesionālā maģistra studiju programmas „Dizains” apakšnozares moduļa „Interjera dizains” diplomprojekti.

Dizaineri, kuri izprot vēsturisko mantojumu, mūsdienu interjera kā arhitektūras, dizaina tehnoloģiju un mākslas sinerģijas principus, ir pieprasīti darba tirgū. Svarīgs nosacījums cilvēkresursu attīstībai ir kvalitatīva dzīves telpa, sakopta un radoša dzīves vide, kas piesaista radošus un inovatīvi domājošus cilvēkus.

Maģistra studiju programmas „Dizains” direktore Dr.paed., Mg.art., Mg.ing. docenteAina Strode

Bakalaura studiju programmas „Interjera dizains”” direktore Mg.art., Mg.des., Mg.paed. lektore Diāna Apele

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu