Līdz 27. februārim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notiek ziemas uzņemšana

Pirmdiena, 4. februāris, 2019
Pieteikšanās termiņš no 04.02.2019. līdz 27.02.2019. Iestājpārbaudījumi 28.02.2019.(Doktora studiju programmās) Konkursa rezultātu paziņošana 28.02.2019.

Reģistrējoties pamatstudijām, reflektants RTA Uzņemšanas komisijā iesniedz šādus dokumentus:

 • dokumenta par vidējo izglītību un atzīmju izraksta kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • konkrētajai pamatstudiju programmai noteikto mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • 2 fotokartītes (3x4);
 • pases kopiju (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopiju (personiski uzrādot ID karti);
 •  ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Reģistrējoties maģistra studijām, reflektants RTA Uzņemšanas komisijā iesniedz šādus dokumentus:

 • diploma par augstāko izglītību un tā pielikuma kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • 1 fotokartīti (3x4);
 • dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae);
 • pases kopija (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopija (personiski uzrādot ID karti);
 • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinošā dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu

Reģistrējoties doktora studijām, reflektants RTA Uzņemšanas komisijā iesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegums;
 • maģistra diploma kopija ar pielikumu, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae);
 • pētnieciskā darba tēmas apraksts/referāts;
 • zinātnisko un praktisko sasniegumu apliecinošie materiāli;
 • 1 fotokartīti (3x4);
 • pases kopija (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopiju (personiski uzrādot ID karti);
 • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Studijām  var pieteikties, elektroniski reģistrējoties RTA uzņemšanas sistēmā:

Reģistrācijas maksa 20,- EUR neatkarīgi no izvēlēto studiju programmu skaita. Bāreņi, uzrādot bāreņa apliecību ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

Reģistrācijas maksa jāveic uz vietas RTA vai pārskaitot uz kontu:
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Reģ.Nr.90000011588
PVN Reģ.Nr. 90000011588
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, LV-4601
Banka: VALSTS KASE
Bankas kods TREL LV22
Konts LV90TREL9150160000000
Faksa numurs 64625901

Ja reģistrācijas maksa ir veikta, pārskaitot to uz kontu, tad apliecinājums ir jāuzrāda RTA uzņemšanas komisijai, iesniedzot dokumentus.

Ar RTA uzņemnšanas noteikumiem var iepazīties: te

Informāciju par uzņemšanu RTA studiju programmās var iegūt, zvanot pa tālruņiem 26462152, 26695553, 29555343 vai rakstot uz e-pastu: Alvine.Kazinika@rta.lv , Marite.Mezare@rta.lv, Iveta.Volkova@rta.lvRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.