RTA izsludina radošo darbu konkursu vidusskolēniem „Avīzei „RTA Dialogi” – 20!”

Pirmdiena, 11. februāris, 2019
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas laikraksts „RTA Dialogi” svin 20 gadu jubileju. Par godu šim notikumam RTA izsludina vidusskolu audzēkņiem radošo darbu konkursu.

NOLIKUMS

1. Mērķis
1.1. Radošo darbu konkursa „Avīzei „RTA Dialogi” – 20!” mērķis ir mudināt vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu skolēnus izpausties radoši dažādās jomās, veicinot viņu izpratni par multimediju vidi un rosinot interesi par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.
1.2. Konkursam skolēns vai skolēnu grupa var iesniegt:
1) vizuālu darbu, kurā atainota avīzei „RTA Dialogi” izstrādātā jaunā vizuālā identitāte (logo, sauklis u.tml.);
2) līdz 3 min. garu video par tēmu „Meklēju draugus Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”;
3) problēmrakstu latviešu, latgaliešu vai angļu valodā „Viltus ziņu gūstā” (apjoms līdz 2 A4 lapas, 3000 – 3500 rakstu zīmes, ieskaitot atstarpes).

2. Dalībnieki
2.1. Konkursā var piedalīties vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu audzēkņi (10., 11., 12. klase).

3. Konkursa noteikumi
3.1. Konkursā iesniegtajiem darbiem ir jāatbilst tēmām.  
3.2. Darbs var būt veidots individuāli vai arī tapis kā klases vai klases grupas kopdarbs.
3.3. Katrs dalībnieks konkursam var iesniegt vienu vizuālo darbu, vienu video un vienu problēmrakstu.
3.4. Vizuālais darbs var būt veidots uz papīra vai iesūtāms e-pastā JPG/ PDF formātā ar pievienotu aprakstu.
3.5. Konkursam iesniegti darbi tiks izmantoti pasākumā RTA Informācijas dienā un pēc izstādes atgriezti pēc pieprasījuma.

4. Darbu iesniegšana
4.1. Konkursam paredzētie darbi iesniedzami ar norādi Konkursam „Avīzei „RTA Dialogi” – 20!” elektroniski: e-pasts: san@rta.lv; klātienē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (Atbrīvošanas aleja 115, Inženieru fakultāte, 1. stāvs, 133. kabinets, Rēzekne).
4.2. Iesniegšanas termiņš: 2019. gada 26. marts.

5. Vērtēšanas gaita un kritēriji
5.1. Konkursa darbus vērtēs kompetenta žūrija: avīzes „RA Dialogi” dibinātāja, profesore Ilga Šuplinska, RTA docente, komunikācijas zinātņu doktore Sandra Murinska, fotogrāfs un video speciālists Māris Justs,  laikrakstu „Vietējā Latgales Avīze”, „Rēzeknes Vēstis” žurnālisti, Rēzeknes pilsētas domes informatīvā izdevuma „Rēzeknes Vēstnesis” pārstāvji.
5.2. Iesniegtos darbus izvērtēs vērtēšanas komisija, ņemot vērā iesniegto darbu atbilstību noteiktajai tēmai.
5.3. Vērtēta tiek oriģinalitāte, izdoma un kvalitāte.

6. Konkursa uzvarētāju paziņošana un apbalvošana
6.1. Konkursa labāko darbu autori tiks paziņoti un apbalvoti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā Informācijas dienā 2019. gada 5. aprīlī (Atbrīvošanas aleja 115, 2. stāvs, 222. telpa, Rēzeknē).
6.2. Katrs konkursa dalībnieks saņems diplomu par piedalīšanos, konkursa laureāti – diplomu un balvas no konkursa organizētājiem.
6.3. Balvu fonds:
1. vieta – 100,00 eiro vērtībā;
2. vieta – 50,00 eiro vērtībā;
3. vieta – 30,00 eiro vērtībā.

Papildu informācija par konkursa norisi: RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa, tālr. 26656553, e-pasts: san@rta.lv


RTA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.