RTA studenti apmeklē Rēzeknes slimnīcas Bērnu nodaļu

Pirmdiena, 7. janvāris, 2019
Lai uzsākot profesionālo darbību, jaunie sociālā darba speciālisti varētu rosināt visu vecumu un mērķagrupu cilvēkus brīvai, radošai un aktīvai sociālai darbībai, studiju procesā pašam profesionālim nozīmīgi ir apgūt un trenēt saskarsmes, līdzdarbības un citas dzīves prasmes, pielietojot metodes, kuras iesaista cilvēkus aktīvā darbībā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Izglītības, valodu un dizaina fakultātes 2. kursa studenti – topošie sociālie darbinieki un sociālie rehabilitētāji nu jau tradicionāli 10. gadu pēc kārtas pirms gadu mijas, studiju kursa „Brīvā laika animācija” (lektore Aloīda Jurčenko) ietvaros, devās uz Rēzeknes slimnīcas bērnu nodaļu, kur veselības stāvokļa dēļ, bērniem bija jāpavada svētku laiks.

27. decembra pēcpusdienā, pārtapuši par rūķiem, eņģeļiem, dažādiem mīļdzīvnieciņiem, studenti devās uz slimnīcu, lai iepriecinātu bērnus. Kā zināms, priecīgs noskaņojums un aktīva darbošanās palīdz ātrāk   atgūt veselību.  Tas arī bija studentu mērķis,  organizējot šo pasākumu.

Studenti bija sagatavojuši gan nelielu uzvedumu, gan arī  padomājuši par darbošanos impovizētajās darbnīcās ar dažādiem mākslas materiāliem –papīru, krāsām, pērlēm utt. Šādās aktivitātēs parādās brīvā laika animācijas psihosociālais aspekts, kas vērsts uz to, lai aktivitāšu dalībnieki varētu  justies brīvi un aktīvi darboties. Bērnu līdzdarbošanās netiktu vērtētā: pareizi/nepareizi, bet rīcībā tiktu  uzsvērts pozitīvais aspekts.   

Salatēva dāvānu maiss bija pilns ar studentu gādātām dāvanām. Dāvanas tapa kolektīvas darbības rezultātā. Studenti gan ziedoja  nelielu naudas summu saldumu iegādei, kuriem pievienoja pašu dārzos savāktās  rudens veltes – ābolus, gan paši darināja  apsveikuma kartiņas un dāvanu maisiņus.

Kā uzskata 2. kursa studente  Inga Propa,  gatavošanās šim pasākumam veicināja teorētisko zināšanu izmantošanu praksē,  kā arī tādu jaunu prasmju attīstīšanu –  prasme uzrakstīt pasākuma scenāriju, sadarboties komandā, izmantojot jaunās tehnoloģijas, ieinteresēt citu institūciju pārstāvjus atbalsta sniegšanā pasākuma veiksmīgai norisei, uzstāties bērnu auditorijas priekšā, vadīt darbnīcas utml.

 Atceroties  piedzīvoto, studente  atzina, ka pasākums ne tikai sniedza pozitīvas izjūtas un gandarījumu par paveikto, bet  radīja vēlēšanos arī turpmāk, neieguldot lielus materiālus resursus,  radīt apstākļus aktivitātēm, jautrībai un, sagādājot pozitīvas  emocijas un radoši izpaužoties, piedzīvot  priecīgus brīžus gan lielās, gan mazās grupās. 

  Lai arī karantīnas laikā pastāvošie slimnīcas noteikumi  nedaudz izmainīja plānotā pasākuma gaitu,  Salavecis un kāds no viņa pavadoņiem  tomēr varēja  iegriezties palātās, kurās  bērni jau  tos gadīja. Tika skaitīti dzejolīši, dziedātas dziesmiņas un dalītas dāvanas.

Kā atzīst paši studenti, šāda veida aktivitātes palīdz atklāt savu radošo potenciālu, atraisa un  mobilizē visus pieejamos resursus izvirzītā mērķa sasniegšanai.

Jāpiebilst, ka Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Sociālais rehabilitētājs” un profesionālās bakalaura studiju programma „Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” tiek īstenotas ilgākā laika posmā, sagatavojot Latgales un Latvijas darba tirgum nepieciešamos speciālistus. Abās programmās tiek nodrošinātas studijas par valsts budžeta līdzekļiem. Jau studiju laikā liela uzmanība tiek veltīta teorētisko zināšanu sasaistei ar praktisko darbu. Studenti gala noslēguma darbiem izvēlas sociālā darba jomai aktuālas problēmas, piedāvājot savus risinājumus darbam ar dažādām mērķa grupām to sociālo problēmu risināšanai.

Lai visiem mums dzīvesprieks un veselība Jaunajā  2019. gadā!

 

RTA lektore Mg.paed., Mg. sc.sal. Aloīda Jurčenko

L. Sondores-Strodes fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.