Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā būs iespēja uzsākt studijas ziemā

Pirmdiena, 7. janvāris, 2019
No 2019. gada 14. līdz 31. janvārim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notiks ziemas uzņemšana, un reflektanti varēs iesniegt dokumentus studijām RTA studiju programmās pamatstudiju, maģistra un doktora līmenī. Visās pilna laika studiju programmās ir pieejamas valsts finansētās budžeta vietas. Kopumā ziemas uzņemšanā RTA ir 34 budžeta vietas. Nepilna laika studijas RTA ir par maksu. Dokumentus var iesniegt elektroniski vai ierodoties klātienē, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē. Uzņemšanas komisija strādā darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Uzņemšana notiek šādās studiju programmās:

Uz vidējās izglītības bāzes pamatstudiju programmās:

* 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība”

* 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Tiesību zinātne”

* Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbība”, studiju virziens: tūrisma uzņēmuma vadība

***

Uz augstākās izglītības bāzes maģistra studiju programmās:

„Vides aizsardzība”

„Datorsistēmas”

* „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”

* „Lāzertehnoloģijas”

***

Uz augstākās izglītības bāzes doktora studiju programmās:

* „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”

*„Vides inženierzinātne”

* „Pedagoģija”

 

Studijām  var pieteikties, elektroniski reģistrējoties RTA uzņemšanas sistēmā:

Reģistrācijas maksa 20,- EUR neatkarīgi no izvēlēto studiju programmu skaita. Bāreņi, uzrādot bāreņa apliecību ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

Informāciju par uzņemšanu RTA studiju programmās var iegūt, zvanot pa tālruņiem 26462152, 29555343 vai rakstot uz e-pastu: Marite.Mezare@rta.lv. Ar RTA studiju noteikumiem var iepazīties: http://www.rta.lv/uznemsanas_noteikumi

 RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

 

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.