Aktualizē Latgales tautsaimniecības izpētes un attīstības problēmjautājumus

Piektdiena, 4. janvāris, 2019
2019. gada 2. janvārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) vadība un Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūta (BSPI) zinātnieki tikās ar LR 13. Saeimas deputātu RTA profesoru Edmundu Teirumnieku.

Tikšanās laikā BSPI pētnieki aktualizēja Latgales tautsaimniecības izpētes un attīstības problēmjautājumus, savukārt E. Teirumnieks informēja pētniekus par Latgales tautsaimniecības pētniecības izaicinājumiem Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS3), Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādņu un Nacionālās industriālās politikas pamatnostādņu kontekstā. Tikšanās laikā tika iezīmēti aktuālie pētniecības virzieni un efektīvākie sadarbības tīkli, akcentējot gan akadēmiskā personāla, studējošo un nozares profesionāļu sadarbību, gan institucionālo sadarbību ar Latgales plānošanas reģionu, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģionālo padomi u.c. institūcijām. Diskusijas dalībnieki vienojās par BSPI aktuālajām pētniecības tēmām un pasākumiem sabiedrības informēšanai par institūtā veiktajiem pētījumiem.

Angelika Juško-Štekele,

RTA studiju un zinātņu prorektoreRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.