Inovācijas un digitālās pārmaiņas Eiropas Savienībā

Ceturtdiena, 27. decembris, 2018
2018.gada nogalē – no 4. līdz 6. decembrim – Vīnē notika ikgadējais Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes organizēts pasākums ICT2018, veltīts Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju prioritātēm, sabiedrības un tautsaimniecības digitālajām pārmaiņām. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) konferencē pārstāvēja Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pētnieciskā centra vadītājs un vadošais pētnieks Artis Teilāns un zinātniskais asistents Roberts Glaudiņš.

ICT2018 norises laikā apmeklētājiem bija iespēja piedalīties konferences plenārsēdēs, apmeklēt izstādi, veidot kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem ES finansētajos projektos (Face2Face brokerage) un apmeklēt interešu grupu sekcijas un forumu „Inovācijas un StartUp”.

Konferences programma ietvēra sešas plenārsēdes, kurās galvenās tēmas bija: mākslīgais intelekts, nākamās paaudzes internets, digitālās prasmes un augstas veiktspējas skaitļošana. Ar ziņojumiem uzstājās politikas un akadēmisko aprindu pārstāvji, pilsoniskās sabiedrības un ražošanas nozaru pārstāvji. Referenti prezentēja atbilstošās nozares perspektīvas un prioritātes un piedāvāja risinājumus, kā ikviens var iesaistīties un palīdzēt veiksmīgai Eiropas digitālajai transformācijai ar mērķi nodrošināt Eiropas zinātnes, rūpniecības un valsts iestāžu izcilu digitālo infrastruktūru. Konferenci apmeklēja vairāk nekā 4500 dalībnieku.

Konferences norises laikā darbojās vairākas izstāžu zāles, kurās apmeklētāji varēja iepazīties ar ES finansēto projektu rezultātiem saistībā ar lietu un datu digitalizācijas inovācijām. Demonstrēti tika tehnoloģiskie roboti, automātiskās vadības sistēmas, otrreizējās pārstrādes ražojumi, programmatūra, vides saglabāšanas digitālie risinājumi, lietu Interneta, „gudrā māja” un „gudrā pilsēta” risinājumi. Ar izstādē prezentēto uzņēmumu pārstāvjiem tika veiktas konsultācijas ar mērķi panākt sadarbību ar RTA. Daudzas izstādītās digitalizācijas projektu idejas būtu aizgūstamas, pielāgojamas un īstenojamas RTA.

IKT 2018 tika piedāvāti tīklošanās pasākumi, kuros tika prezentētas programmas „Apvārsnis 2020”  2019. gada temati. RTA pārstāvji izmantoja pasākumā piedāvātās savstarpējās tīklošanās aktivitātes Face2Face brokerage.  Tika veiktas sarunas ar vairākiem potenciālo sadarbības partneru pārstāvjiem, lai saskaņotu intereses iespējamajos projektos nākotnē, apgūstot ES finansējumu „Apvārsnis 2020” programmā.

Pēc plenārsēdēm notika interešu grupu darbs, kurā pasākuma dalībnieki varēja piedalīties atbilstoši izvēlētajai tematikai. Galvenās tēmas bija: Eiropas kultūras mantojuma digitalizācija, kiberdrošība, „gudrā pilsēta” risinājumi, 5G tehnoloģijas, digitālās prasmes un to attīstīšana. Uzmanības vērta bija tikšanās interešu grupā par digitālo tehnoloģiju attīstību un ieviešanu Eiropā nākotnē.  Tajā kā demokrātijas nodrošināšanas un datu drošības risinājums tika piedāvāts izmantot Blockchain principu, kad tiek veidoti savstarpēji saistītu, šifrētu ierakstu pieaugošu datu bloki. Princips salīdzināms ar kriptovalūtas uzturēšanu. Risinājums nodrošina datu veselumu un viennozīmīgu identifikāciju. Tas nepieciešams situācijās, kad pieaug lietu un datu digitalizācijas pakāpe.

Kā galvenās ICT2018 vadlīnijas, kuras nākotnē varētu izmantot, plānojot RTA attīstību un projektu izstrādi, būtu: digitālo kompetenču paaugstināšanas aktivitātes un ieguldījums nākotnes tehnoloģijās.

Interesenti ar konferences materiāliem var iepazīties Eiropas Komisijas mājaslapā (https://ec.europa.eu).

Dalība pasākumā tika nodrošināta no projekta „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” (Nr. 1.1.1.5/18/I/012) līdzekļiem.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.