Turpinās pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" īstenošana.

Pirmdiena, 17. decembris, 2018
Pētniecības pieteikuma ietvaros notikusi dalība ar prezentāciju 3. Starptautiskajā konferencē “Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana – Baltijas jūras reģiona valstu ekonomiskas attīstības virzītājspēks.”

Notika tikšanās ar Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta zinātniekiem, kuras laikā tika diskutēts par turpmāko sadarbību  māla pielietojuma iespēju medicīnā izpēti un ietekmes uz ādu noteikšanu. Sagatavota  anketa, pētījuma protokoli, pētījumu dalībnieku informācijas lapas pētījumu -  aptaujas par ezera māla procedūru ietekmi uz cilvēka veselības stāvokli  un ezera mālu ietekmes uz cilvēka ādu noteikšana ar instrumentāliem testiem uzsākšanai.

Izstādes „Baltic Beauty 2018”, kas ir vērienīgākais un krāšņākais skaistuma industrijas pasākums Baltijā un Skandināvijā, piedāvā jaunākos kosmētikas produktus, aktuālākās skaistumkopšanas tendences un profesionāļu konsultācijas, apmeklējums, ar mērķi - iepazīties ar jaunākajiem kosmētiskajiem, t.s. mālus saturošajiem produktiem.

Dalība pasākumā „Burgers ar zinātnieku,” kur neformālā gaisotnē  notika tikšanās ar uzņēmējiem, tika diskutēts par sadarbības iespējām, problēmjautājumiem, kuri aktuāli tieši biznesa vidē strādājošajiem.

Vizītes laikā uz Baltkrievijas Nacionālās akadēmijas Fizioloģijas institūtu, veiktas pārrunas par turpmākās sadarbības iespējām, panākta vienošanās, sagatavots un  parakstīts pēcdoktoranta mobilitātes sadarbības līgums ar Baltkrievijas Nacionālās akadēmijas Fizioloģijas institūtu.

Turpinās darbs pie iegūto ezera māla paraugu datu apstrādes un analīzes. Veikta siltuma īpašību noteikšana ezera māla paraugiem.

 

 

Pētniecības pieteikuma īstenošanā iesaistītā pēcdoktorante,

RTA Pēcdoktorantūras vadošā pētniece Dr. biol. Rasma TretjakovaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.