RTA ar pašvaldību pārstāvjiem spriež par sadarbības iespējām

Ceturtdiena, 13. decembris, 2018
10. decembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika pasākums pašvaldību attīstības nodaļu un tūrisma centru vadītājiem un darbiniekiem, komercdarbības konsultantiem un citiem pašvaldības darbiniekiem. Tā mērķis – veidot ciešākus kontaktus un atrast kopsaucēju tālākai sadarbībai.

Projektu pārvaldības un tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītāja Lienīte Litavniece klātesošos informēja gan par RTA pieredzi īstenot praktiskas ievirzes pētnieciskos projektus sadarbībā ar pašvaldībām un uzņēmumiem, gan arī par RTA pieredzi un iespējām jaunu projektu izveidē.

Rēzeknes pilsētas Tūrisma attīstības centra vadītāja Jeļena Kijaško izstāstīja par pozitīvo sadarbību tūrisma jomā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un izteica cerību, ka nākotnē aizsāktais tiks turpināts. Jāpiebilst, ka RTA studenti regulāri izvēlas Tūrisma attīstības centru kā prakses vietu.

Pēc tam sekoja RTA pārstāvju un Rēzeknes, Viļakas, Līvānu, Krāslavas, Kārsavas, Balvu, Ciblas, Ludzas pārstāvju kopīgas diskusijas par Latgales reģionam aktuāliem jautājumiem un iespējamo sadarbību.

 RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

M. Justa foto

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.