RTA viesojas skolēnu delegācija no Turcijas, Bulgārijas, Polijas un Rumānijas

Trešdiena, 12. decembris, 2018
Decembrī, īstenojot Erasmus+ projektu “STEP – STEM to Environmental Problems”, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (ATV) uzņēma skolēnu grupu no Turcijas, Bulgārijas, Polijas un Rumānijas. Vizītes ietvaros, 11. decembrī, skolēni apmeklēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA), lai vairāk uzzinātu par studiju iespējām mūsdienīgā vidē.

RTA rektora vietas izpildītāja profesore Iveta Mietule iepazīstināja viesus ar RTA struktūru, studiju virzieniem un programmām, akcentējot  dalību Erasmus+ programmā, starptautisko sadarbību studiju un pētniecības jomā, iesaistoties dažādos projektos, kā arī sadarbību ar pašvaldībām, uzņēmējdarbības vidi un citiem partneriem. Pēc prezentācijas delegācijas pārstāvji izmantoja iespēju uzdot jautājumus un atzinīgi novērtēja ATV skolēnu iespējas mācīties mūsdienīgos apstākļos RTA laboratorijās.

Apmeklējot RTA Inženieru fakultātes laboratorijas, skolēni uzzināja par studentu iespējām pielietot savas teorētiskās zināšanas praksē un guva priekšstatu par RTA personāla un studējošo paveikto zinātniski pētnieciskajā darbā. Izrādot viesiem laboratorijas, Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka īpaši uzsvēra studentu veiktos pasūtījuma darbus problēmjautājumos, ar kuriem ikdienas darbā saskaras uzņēmēji.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

E. Pavlovska fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.