Noslēgts RTA un LSpecPA sadarbības līgums

Ceturtdiena, 6. decembris, 2018
30. novembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Speciālo pedagogu asociāciju (LSpecPA). LSpecPA tika dibināta RTA 2017. gada 9. septembrī, kad akadēmijā pulcējās izglītības iestāžu skolotāji, lai veidotu biedrību problēmu, kas saistītas ar speciālās un iekļaujošās izglītības īstenošanu, risinājumam. Latvijas speciālo pedagogu asociācijas (LSecPA) mērķis ir aktualizēt un pārstāvēt speciālo pedagogu/speciālās izglītības skolotāju profesiju Latvijā, Eiropā un pasaulē. Šobrīd asociācijā ir vairāk kā 200 biedru no visiem Latvijas reģioniem, izveidotas 5 reģionālās nodaļas.

RTA un LSpecPA sadarbības līguma mērķis ir biedrības biedru, studentu un akadēmiskā personāla izglītības, projektu un zinātniski pētniecisko iespēju atbalsts, pieredzes apmaiņa un mūžizglītības iespēju atbalsts izglītības jomā.

RTA un LSpecPA sadarbosies šādās jomās: informācijas apmaiņā, lai nodrošinātu studiju procesu, projektu darbību, praktisko un zinātniski pētniecisko darbību; kopīgā sapulču, simpoziju, semināru, konferenču, sadarbības dienu un citu pasākumu organizēšanā; akadēmisko, zinātniski pētniecisko un citu projektu kopīgā izstrādē un īstenošanā; kopīgā uzrakstīto zinātnisko vai zinātniski metodisko darbu (rakstu un prezentāciju) un kopējo projektu publicēšanā zinātniskajos, metodiskajos rakstu krājumos un citos izdevumos; sadarbībā kopīgo studiju programmu izstrādē un realizēšanā (bakalaura un maģistra studiju programmās); sadarbojoties mūžizglītības jomā – programmu izstrādē un īstenošanā.

            LSpecPA valdes priekšsēdētāja Dr.paed., asoc. prof. Mārīte RozenfeldeRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.