Autorizēties   |   Reģistrēties

Nacionālā daudzveidība un gaismas svētki Divali RTA

Piektdiena, 9. Novembris
7. novembrī ar mērķi informēt studentus un docētājus par Erasmus+ mobilitātes programmas iespējām un aicināt piedalīties apmaiņas programmā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) tika organizēts pasākums, kas sniedza arī ieskatu daudzveidīgajā akadēmijas studentu saimē un iepazīstināja ar Indijā un citur pasaulē svinētajiem gaismas svētkiem Divali. Svētki pazīstami kā gaismas festivāls, kura laikā tiek atzīmēta labā uzvara pār ļauno, gaismas uzvara pār tumsu un gudrības uzvara pār neziņu.

Par spraigu gaisotni rūpējās atraktīvie vakara vadītāji: Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studiju programmas “Lietišķā komunikācija un tulkošana” studente, Studentu padomes Starptautiskā virziena vadītāja Santa Gricāne un Erasmus+ programmas brīvprātīgais no Spānijas Hesus Moreno Kesava (Jesus Moreno Quesada).

Pasākuma pirmajā daļā varēja vērot akadēmijas studentu prezentācijas. Ar savu Erasmus+ pieredzi, studējot Dānijas VIA University Collage, dalījās RTA studiju programmas „Sociālais pedagogs” studente Zane Grāvīte, atklājot ne tika studiju procesa atšķirības, bet arī savus novērojumus par dāņu ikdienu. Studentes prezentācijai sekoja jautra spēle Fruit Salad (augļu salāti), kuras laikā Hesum Moreno izdevās iekustināt pasākuma dalībniekus.

Kārtīgi izkustējušies, visi tika aicināti uz Mākslas terasi, kur Indijas studenti bija sarūpējuši gardu cienastu – mannas pudiņu, kas ir viens daudziem tradicionālajiem Divali festivāla ēdieniem. Brīvajā un nepiespiestajā atmosfērā Indijas studenti labprāt atbildēja uz interesentu jautājumiem, sniedzot ieskatu Indijas kultūrā un tradīcijās.

Nobaudījuši saldo un sātīgo pudiņu, visi pulcējās zālē, lai noklausītos pārējās prezentācijas. Francijas studenti sniedza īsu ieskatu Francijas kultūrā un iepazīstināja ar Sennazēras (Saint Nazaire) Universitāti. Savukārt Turcijas pārstāvis demonstrēja video, atklājot savas zemes daudzveidību un skaistumu, un aicināja ikvienu apmeklēt Turciju, lai to iepazītu.

Pakistānas prezentācija sākās ar aicinājumu piecelties, jo, izrādot cieņu savai valstij, studenti pirms sava stāsta, atskaņoja himnu. Klausītāji uzzināja ne vien daudz vispārīgu, ģeogrāfisku un vēsturisku faktu par Pakistānu, bet arī ieguva informāciju par pakistāniešu ēdieniem un ievērojamām personībām.  

Pasākuma pirmo daļu noslēdza Indijas studentu prezentācija, kuras laikā bez vispārējiem un vēsturiskiem faktiem, piemēram, par to, ka Indijā jau 700.g.p.m.ē. ir dibināta pirmā universitāte pasaulē – Takšašilas Universitāte, tika sniegta informācija arī par Indijas nacionālajiem simboliem un demonstrēta multfilma par Divali svētku izcelšanos, atklājot šī festivāla tradīcijas.

Vēlāk visi tika aicināti doties akadēmijas pagalmā aizdegt svecītes, un saskaņā ar Divali tradīcijām izvietot tās līnijās. Divali gaisotni papildināja pirmā stāva foajē Indijas studentu veidotā tradicionālā rangoli dekorācija – zīmējums, kas veidots uz grīdas, izmantojot krāsainus birstošus materiālus, piemēram, krāsotus rīsus, smiltis, ziedlapas, miltus. Pasākumā tika demonstrēta indiešu tradicionālā deja.

Svētki bija izdevušies un liecināja par internacionālo vidi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

 

Izolde Aņiskoviča,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

M.Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv