Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentu pilsētiņa turpina augt

Otrdiena, 6. Novembris
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) Latvijas valsts simtgadi sagaida ar jauniem rezultātiem un sasniegumiem gan studiju, gan zinātnes, gan inovāciju, gan arī infrastruktūras modernizācijas jomā. Viens no RTA mērķiem ir nodrošināt Latgales, Latvijas, Eiropas ekonomikas izaugsmei pieprasīto augsti kvalificēto darba spēku un veicināt jauno speciālistu iesaisti zinātnē un pētniecībā. Lai to sasniegtu, tiek modernizētas STEM (science, technology, engineering and mathematics) jomas programmas – akadēmiskā maģistra studiju programma „Lāzertehnoloģijas”, 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Mašīnbūve”, kā arī 2.līmeņa profesionālās augstākas izglītības bakalaura studiju programma „Mehatronika”.

No šī gada marta RTA īsteno darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” projektu „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lāzertehnoloģiju, mehatronikas un mašīnbūves studiju programmu modernizācija”, vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.1.0/17/I/011. Projekta sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA). Projekta plānotās izmaksas ir EUR 964917,00, no kuriem 85% ir ERAF finansējums, 15% ir valsts budžeta finansējums. Projekta plānotais īstenošanas ilgums ir nepilni 10 mēneši – no 16.03.2018. līdz 31.12.2018.

Pašreiz notiek jaunu iekārtu un aprīkojuma, materiālu, instrumentu iegāde lāzertehnoloģiju jomā, kas tiks izvietotas projekta laikā būvējamajā Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju centra ēkā, un mašīnbūves un metālapstrādes jomā, kas daļēji tiks izvietotas esošajās laboratorijās. Jau ir uzstādīti jauni datori, WEB konferenču aprīkojums, datu glabātuves sistēmas. Tas dod iespēju paaugstināt studiju procesa kvalitāti, sasniegt ekselenci pētniecībā un inovācijās. Pilnā sparā rit centra ēkas būvniecība, kas atradīsies RTA studentu pilsētiņas teritorijā starp jau esošajiem korpusiem K1 un K2.

Projektā iegūtais ir pamats tālākai attīstībai, tai skaitā jaunu studiju un pētniecības virzienu pilnveidei, un sadarbības stiprināšanai ar partneriem lāzertehnoloģiju jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Ērika Teirumnieka, projekta vadītājaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv