Eiropas kopīgās maģistra studiju programmas „Stratēģiskā robežu pārvaldība” maģistranti izstrādā savus maģistra darbus

Otrdiena, 23. oktobris, 2018
No 22. līdz 26. oktobrim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notiek Eiropas kopīgās maģistra studiju programmas „Stratēģiskā robežu pārvaldība” maģistrantu tikšanās ar saviem zinātniskajiem vadītājiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus maģistra darbu izstrādes gaitā. Savukārt zinātniskie vadītāji, kas ir arī šīs programmas docētāji, tiekas, lai pārrunātu aktualitātes studiju moduļu pilnveidei jaunajai uzņemšanai studiju programmā.

Maģistra studiju programmas „Stratēģiskā robežu pārvaldība” mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus robežapsardzības jomā, kuri var strādāt dinamiskā daudzkultūru vietējā un starptautiskajā vidē, spēj stratēģiski plānot savas organizācijas, struktūrvienības darbību, harmonizējot vienotu pieeju robežsardzes darbā pie ES ārējām robežām.

Programmas kopējais apguves ilgums ir 18 mēneši, kuru laikā maģistranti padziļina savas zināšanas par stratēģisko vadīšanu, līderību, inovācijām un sadarbību robežsardzes jomā, kā arī izstrādā maģistra darbus. Šobrīd programmā maģistranti un docētāji pārstāv 16 dažādas Eiropas valstis, to skaitā ir divi maģistranti no Latvijas.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir viena no sešām augstākās izglītības iestādēm, kura piedalās Eiropas kopīgās maģistra studiju programmas „Stratēģiskā robežu pārvaldība” īstenošanā.

Maģistra darbu aizstāvēšana notiks 2019. gada aprīlī, Nīderlandē.

Daina Znotiņa,

studiju programmas direktore Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Publicitātes foto

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.