RTA studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskā personāla tikšanās

Otrdiena, 23. oktobris, 2018

 

Septembra sākumā ir apstiprināts ESF projekts, kuru RTA realizēs nākamos četrus gadus, ar nosaukumu „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports””.

Trīs projekta darbības ir saistītas ar akadēmiskā personāla profesionālo pilnveidi, paredzot, ka 16 RTA docētājiem tiek organizēta:

1) stažēšanās skolās (stundu vērojumi, sarunas ar skolotājiem u.tml.);

2) angļu valodas kursi, profesionālas angļu valodas līmeņa celšana, reizē attīstot līderības, saziņas un digitālās prasmes;

3) digitālās kompetences prasmes, arī integrēti ar latviešu un angļu valodas lietojumu.

 

Projektā iesaistītajiem 16 docētājiem profesionālā pilnveide tiek apmaksāta no projekta līdzekļiem.

Interesenti, kuri vēlētos pilnveidot iepriekš minētās prasmes, tiek aicināti uz tikšanos trešdien, 24. oktobrī, plkst. 13.00 (215. auditorijā). Tikšanās laikā –  detalizētāka informācija par projektu un visām tajā paredzētajām darbībām.

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.