Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija turpina attīstīt lāzertehnoloģijas

Trešdiena, 5. septembris, 2018
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” īstenotais projekts “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lāzertehnoloģiju, mehatronikas un mašīnbūves studiju programmu modernizācija”, vienošanās par projekta īstenošanu Nr. 8.1.1.0/17/I/011 ir intensīvā īstenošanas fāzē.

Izsludināti visi paredzētie iepirkumi krāsu 3D lāzerskenējošā mikroskopa, magnetrona uzputināšanas sistēmas, lāzeriekārtu griešanai, metināšanai, gravēšanai, 3D skenera un cita aprīkojuma iegādei studiju programmu “Mašīnbūve”, “Mehatronika”, “Lāzertehnoloģijas” modernizācijai. Notiek Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju laboratorijas ēkas būvniecība, kas atradīsies RTA studentu pilsētiņas teritorijā starp jau esošajiem korpusiem K1 un K2. Ir piegādāti un uzstādīti jaudīgi datori, modernizēta auditorija un konferenču zāle Inženieru fakultātē, uzstādot tulkošanas un Web konferenču aprīkojums.

Sadarbībā ar partneriem Vācija un Bulgārijā RTA ir kļuvusi atpazīstama lāzertehnoloģiju jomā gan reģionā, gan valstī. Tas ir pamats izaugsmei un doktora studiju programmas attīstībai lāzertehnoloģiju jomā.

Projekta sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CEFLA).

Projekta plānotās izmaksas ir 964917,00 EUR.

Projekta plānotais īstenošanas ilgums ir 10 mēneši, no 01.03.2018. līdz 31.12.2018.

Projekta vadītāja Ērika Teirumnieka

Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju ēkas atrašanās vieta. Foto no būvprojekta ( projektētājs SIA “CMB”)Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.