Komercializācijas projekts "Lāzerapstrādes procesa optimizācijas rīks" apstiprināts īstenošanas 2. posmam

Piektdiena, 5. oktobris, 2018
2017. gada 16. novembrī starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) tika noslēgts līgums Nr. KC-L-2017/20 par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā. 2017. gada 30. novembrī RTA iesniedza LIAA projekta pieteikumu "Lāzerapstrādes procesa optimizācijas rīks" (Nr. KC-PI-2017/97). 2018. gada 29. janvārī projekta pieteikums tika apstiprināts īstenošanas 1. posmam. 2018. gada 31. jūlijā RTA iesniedza LIAA projekta 1. posma ietvaros izstrādāto komercializācijas pasākumu plānu, tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju. 2018. gada 28. septembrī RTA saņēma LIAA lēmumu par komercializācijas projekta apstiprināšanu īstenošanas 2. posmam.
Abu projekta īstenošanas posmu ietvaros piešķirtais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir EUR 300 000 ar atbalsta intensitāti 90%. Š.g. 3. oktobrī RTA telpās norisinājās projekta komandas "kick-off" sanāksme, kuras laikā tika apspriesti un sinhronizēti aktuālākie uzdevumi un izaicinājumi. Šis akadēmijai ir jauna tipa projekts, kura ietvaros ir jākomercializē RTA izstrādātā inovatīvā tehnoloģija, potenciālo peļņu ieguldot atpakaļ akadēmijas pamatdarbībā.
 
Iepriekšējie raksti:
    http://www.rta.lv/aktualitates/1455 - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas panākumi zināšanu pārnesē
    http://www.rta.lv/aktualitates/1490 - RTA pārstāvji apmeklēja LaSys izstādi
    http://www.rta.lv/aktualitates/1522 - RTA ir iesniegusi LIAA komercializācijas stratēģiju un tehniski ekonomisko priekšizpēti uz novērtēšanu
 
Projekta koordinators
Pāvels Cacivkins
 
Līgums Nr. KC-L-2017/20 starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā noslēgts Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumu Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" 17.1.6. punktā minētā fonda ietvaros.


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.