Aktuālās programmas pedagogu profesionālajā pilnveidē

Ceturtdiena, 4. oktobris, 2018
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrā notiek pieteikšanās šādās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās
  • PEDAGOĢISKĀ PROCESA ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA (B programma 72 stundas)

Nodarbību sākums: 13.oktobrī (kursi notiks sestdienās no 9:00 līdz 16:00)

Programmas apguves izmaksas: 130.00 EUR

 

  • PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SATURS UN DIDAKTIKA (B programma 72 stundas)

Nodarbību sākums: 20.oktobrī (kursi notiks sestdienās no 9:00 līdz 16:00)

Programmas apguves izmaksas: 130.00 EUR

 

 PEDAGOGS KARJERAS KONSULTANTS (B programma 80 stundas)

Nodarbību sākums: pēc grupas izveides (kursi notiks sestdienās no 9:00 līdz 16:00)

Programmas apguves izmaksas: 130.00 EUR

  • ANGĻU VALODAS MĀCĪBU PRIEKŠMETA SATURS UN DIDAKTIKAS (B programma 320

stundas)

Nodarbību sākums: pēc grupas izveides (kursi notiks piektdienās un sestdienās no 9:00 līdz 16:00)

Programmas apguves izmaksas: 650.00 EUR

Programmas norises vieta: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne.

Informācija par programmām: http://www.rta.lv/mic_prof_pilnveides_prog_pedagogiem.

Pieteikšanās: http://www.rta.lv/mic_pieteiksanas_kursiem.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.