„Zinātnieku naktī” atklāja pērļu grūbu garšas noslēpumu

Otrdiena, 2. oktobris, 2018
Šogad „Zinātnieku naktī” Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika konkursa-eksperimenta „Dod iespēju „Kotiņu” pērļu grūbām sevi pierādīt!” noslēguma pasākums, pulcējot 13 komandas, kas pārstāvēja deviņas Latgales skolas. Skolēni žūrijai un skatītājiem prezentēja savus „mājasdarbus” – sagatavotos ēdienus, kas radīti, izmantojot z/s „Kotiņi” ražotās pērļu grūbas.

Par konkursa idejas pirmsākumiem stāsta RTA pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrāde” direktore Inese Silicka: „Projekta „Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās/ SalesLabs” Nr. LLI-184.,  kas tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014-2020 atbalstu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā  un sadarbībā ar z/s „Kotiņi” studiju kursā „Pārtikas produktu prečzinība”, izmantojot problēmiskās mācīšanās metodi,  tika pētīts un eksperimentēts ar  vienu produktu – grūbām, kas ražots z/s „Kotiņi”. Šīs izpētes  un produkta popularizēšanas rezultāts izvērsās konkursā-eksperimentā „Dod iespēju „Kotiņu” pērļu grūbām sevi pierādīt!”.”

Konkursā piedalījās komandas no deviņām Latgales skolām: Bērzpils vidusskolu pārstāvēja komanda „Bērzpils pērles” (skolotājs-konsultants Irīda Maderniece), Galēnu pamatskolu – komandas „Grūba” (Gunita Strode), „Pikantās” (Sandra Rimša) un „Kaņepīte” (Gunita Strode), Maltas vidusskolu – komandas „Veiva” un „Sāļā nakts” (abām skolotāja Rita Siņavska), Rekavas vidusskolu – komanda „Garšu pietura” (Inese Cibule), Rēzeknes 2.vidusskolu – komanda „Pērlītes” (Svetlana Meiere), Robežnieku pamatskolu – komanda „Aka” (Alla Stavro), Sīļukalna pamatskolu – komandas „Mikseri” (Iveta Broka-Kazāka) un  „Rudens roze” (Rita Teilāne), Viļakas Valsts ģimnāziju – komanda „Kļavu lapiņas” (Valentīna Beča), Viduču pamatskolu – komanda „Viducīši” (Līga Makšāne).

Skolēnu komandas bija rūpīgi gatavojušās konkursam, un žūrijai bija jādegustē 14 atšķirīgi ēdieni, kurus vienoja tas, ka viena no sastāvdaļām bija pērļu grūbas. Komandas bija parūpējušās arī par sava vizuālā tēla noformējumu, bija izgatavoti arī prezentācijas materiāli bukletu, plakātu veidā. Žūrija ēdienus vērtēja pēc šādiem kritērijiem: komandas vizuālais noformējums; ēdiena vizuālais noformējums; stāsts (kāpēc tieši šī recepte, par ēdiena tapšanas gaitu u.tml.); garšu saderība (tehnoloģiskais izpildījums); prezentācija.

Konkursa žūrijā bija 12 cilvēki – z/s „Kotiņi” pārstāvji Vija Kuļša un Rolands Keišs, SIA „Lekon” ražošanas daļas direktore Anita Leontjeva, Rēzeknes Tūrisma attīstības centra vadītāja Jeļena Kijaško, RTA studiju un zinātņu prorektore Angelika Juško-Štekele, RTA pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrāde” direktore Inese Silicka, RTA profesionālās bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbība” direktore Iveta Dembovska, RTA Rozes titula ieguvēja Daina  Kudravska un Bruņinieka titula ieguvējs Sandis Proms, kā arī trīs skatītāji no zāles.

Nodegustējot gardos un tik atšķirīgos ēdienus – grūbu popcakes, saldo ēdienu „Mākoņkalns”, sacepumu ar grūbām un ķirbi, grūbu pankūkas ar biezpiena želeju un brūkleņu ievārījumu, salātus „Rudens rozes”, biskvīta torti ar smalko „pancaku”, sāļos mafinus, salātus „Vistiņa raibīte”, pērļu grūbu un cūkgaļas veltnīšus kļavu lapu mētelītī, pērļu grūbu kārtojumu ar ķirbju krēmu un melnās šokolādes mērci, kabaču laiviņas ar pērļu grūbu un rudens velšu pildījumu, mini tortes „Latvijas pērlītes”, grūbu salātus ar mango, dzērvenēm un mocarellu – žūrija saprata, ka pērļu grūbas var izmantot patiešām daudzveidīgu un ļoti garšīgu ēdienu radīšanā.

Saskaitot visus punktus, 1. vietu žūrija piešķīra Rēzeknes 2. vidusskolas komandai „Pērlītes”, kas bija radījusi saldo ēdienu – mini tortes „Latvijas pērlītes”  (ēdiena idejas autore ir Valērija Bogdanova, kurai ļoti patīk gatavot ēst un eksperimentēt virtuvē), 2. vietu ieguva Viļakas Valsts ģimnāzijas komanda „Kļavu lapiņas”, kas bija sagatavojusi pērļu grūbu un cūkgaļas veltnīšus kļavu lapu mētelītī, bet 3. vieta tika piešķirta Sīļukalna pamatskolas komandai „Mikseri”, kas bija sagatavojusi salātus „Vistiņa raibīte”.

Komandas tika apbalvotas ar Pateicības un Atzinības rakstiem, visi skolēni un skolotāji saņēma dāvanas no z/s „Kotiņi”.  Pasākumā gan konkursa dalībniekiem, gan arī skatītājiem, atbildot uz jautājumiem, bija iespēja saņemt balvas no RTA un z/s „Kotiņi”. Jāuzsver, ka  „Zinātnieku nakts 2018” laikā apmeklētāji varēja nobaudīt pērļu grūbas z/s „Kotiņi” gaumē.

Paldies visiem dalībniekiem un skolotājiem par ieguldīto darbu! Gaidīsim jūs citos RTA pasākumos un priecāsimies par jūsu dalību mūsu rīkotajos konkursos!

Inga Kaļva-Miņina,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

 

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.