Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā turpinās dokumentu pieņemšana studiju programmās

Pirmdiena, 3. septembris, 2018
Līdz 27. septembrim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā turpinās dokumentu pieņemšana studiju programmās:

Izglītības, valodu un dizaina fakultātē

dokumentu pieņemšana: Atbrīvošanas alejā 115, 319.telpā, darba dienās no 9.00-16.00 (pusdienu pārtraukums 12.00-13.00), tel. 29555343

šādās studiju programmās:

 

+”- ir  studiju vietas   „-”-nav studiju vietu

 

 Nr.

p.k

Studiju programma

Budžeta vietas   pilna laika studijām

Maksas vietas pilna laika studijām

Maksas vietas nepilna laika studijām

1.       

“Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

+

+

+

2.       

“Sociālais pedagogs”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

-

+

-

 

3.       

“Sociālais rehabilitētājs”

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

-

+

-

4.       

“Speciālās izglītības skolotājs”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

-

-

+

 

5.       

“Svešvalodas (angļu/vācu) skolotājs”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

+

+

-

6.       

„Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

-

+

-

7.       

Interjera dizains

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

-

+

-

8.       

“Lietišķā komunikācija un tulkošana”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

+

+

-

9.       

„Dizains”

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma

-

+

-

10.   

„Karjeras konsultants”

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

+

+

-

11.   

„Speciālā pedagoģija”

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

-

+

-

12.   

„Pedagoģija”

Akadēmiskā maģistra studiju programma

+

+

-

13.   

„Pedagoģija”

Doktora studiju programma

-

+

-

 

 

Inženieru fakultātē

dokumentu pieņemšana: Atbrīvošanas alejā 115/K-4, 313.telpā, darba dienās no 9.00-16.00 (pusdienu pārtraukums 12.00-13.00), tel.29382225 

šādās studiju programmās:

 

+”- ir  studiju vietas   „-”-nav studiju vietu

 

Nr.

p.k

Studiju programma

Budžeta vietas   pilna laika studijām

Maksas vietas pilna laika studijām

Maksas vietas nepilna laika studijām

1.       

„Būvniecība” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

+

 

+

 

+

 

2.       

„Programmēšana un datortīklu administrēšana” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

+

 

+

 

-

3.       

Mehatronika”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

+

+

-

4.       

„Apģērba dizains un tehnoloģijas”

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

+

+

-

5.       

“Programmēšanas inženieris”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

+

+

-

6.       

“Vides inženieris”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

+

+

-

7.       

“Pārtikas produktu pārstrāde”

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

+

+

-

8.       

“Mašīnbūve”

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

+

+

-

9.       

“Ražošanas loģistika”

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

+

+

-

10.   

„Lāzertehnoloģijas” 

Akadēmiskā maģistra studiju programma

+

+

-

11.   

„Vides aizsardzība”

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

+

+

-

12.   

„Datorsistēmas”

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

+

+

-

13.   

”Elektroniskā komercijas informācijas sistēmas”

Akadēmiskā maģistra studiju programma

+

+

-

14.   

„Vides inženierzinātne”

Doktora studiju programma

+

+

-

15.   

„Sociotehnisko sistēmu modelēšana”

Doktora studiju programma

+

+

-

 

 

 

Ekonomikas un pārvaldības fakultātē

dokumentu pieņemšana: Atbrīvošanas alejā 115, 219.telpā, darba dienās no 9.00-16.00 (pusdienu pārtraukums 12.00-13.00), tel. 28338556

šādās studiju programmās:

 

+”- ir  studiju vietas   „-”-nav studiju vietu

 

Nr.

p.k

Studiju programma

Budžeta vietas   pilna laika studijām

Maksas vietas pilna laika studijām

Maksas vietas nepilna laika studijām

1.       

“Uzņēmējdarbība”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Studiju virzieni:

- mārketinga vadība

+

+

-

2.       

“Uzņēmējdarbība”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Studiju virzieni:

- tūrisma uzņēmuma vadība

+

+

-

3.       

“Vadības zinātne”

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

+

+

-

4.       

„Ekonomika”

otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

studiju virziens

-finanšu un grāmatvedības vadība

+

+

-

5.       

„Viesmīlības vadība”

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

+

+

-

6.       

“Tiesību zinātne”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

-

+

-

 

7.       

“Tiesību zinātne”

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju  programma

kvalifikācija-jurista palīgs

-

-

+

8.       

“Grāmatvedība”

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

+

+

+

9.       

„Vadības zinātne”

Akadēmiskā maģistra studiju programma

-

+

-

10.   

„Tiesību zinātne”

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

-

+

-

11.   

“Reģionālā plānošana un attīstība”

Akadēmiskā maģistra studiju programma

-

+

-

12.   

„Finanšu vadība”

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

-

-

+

13.   

„Finanses”

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

-

-

+

14.   

“Reģionālie mediji un komunikācija”

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma

+

+

-

15.   

„Arhīvniecība”

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

+

+

-

 

Pieteikties studijām RTA iespējams ierodoties klātienē vai elektroniski.

 

No 04.09.2018. līdz 27.09.2018. plkst.16.00. dokumentus var iesniegt elektroniski, reģistrējoties RTA uzņemšanas sistēmā:

 

             Piesakoties  bakalaura, pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības pamatstudiju programmās 1.līmeņa, bakalaura studijām, reflektants RTA Uzņemšanas komisijā iesniedz šādus dokumentus:

 • dokumenta par vidējo izglītību un atzīmju izraksta kopijas, uzrādot dokumentu

oriģinālus;

 • konkrētajai pamatstudiju programmai noteikto mācību priekšmetu centralizēto

eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;

 • 1 fotokartiņa(3x4);
 • pases kopiju (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopiju (personiski uzrādot ID

karti);

 • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

 

            Piesakoties maģistra studijām, reflektants RTA Uzņemšanas komisijā iesniedz šādus dokumentus:

 • diploma par augstāko izglītību un tā pielikuma kopijas, uzrādot dokumentu

oriģinālus;

 • 1 fotokartiņu (3x4);
 • dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae);
 • pases kopija (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopija (personiski

uzrādot ID karti);

 • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinošā dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

 

Piesakoties doktora studijām, reflektantam RTA Uzņemšanas komisijā jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • maģistra diploma kopija ar pielikumu, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae);
 • pētnieciskā darba tēmas apraksts/referāts;
 • zinātnisko un praktisko sasniegumu apliecinošie materiāli;
 • 1 fotokartiņa (3x4);
 • pases kopija (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopiju (personiski uzrādot ID karti);
 • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

 

Reģistrācijas maksa 20,- EUR neatkarīgi no izvēlēto studiju programmu skaita.

Bāreņi, uzrādot bāreņa apliecību ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

 Reģistrācijas maksa jāveic uz kontu:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Reģ.Nr.90000011588
PVN Reģ.Nr. 90000011588
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, LV-4601
Banka: VALSTS KASE
Bankas kods TREL LV22
Konts LV90TREL9150160000000
Faksa numurs 64625901

Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa

Studiju programmu apjoms, ilgums un studiju maksa 1.kursam 2018./2019. studiju gadā skatīt:  http://www.rta.lv/studiju_programmas_ilgums_un_studiju_maksa

 

Informāciju par uzņemšanu RTA studiju programmās var iegūt, zvanot pa tālr.: 26462152, 26695553, 29555343 vai rakstot e-pastu: Alvine.Kazinika@rta.lv, Iveta.Volkova@rta.lv, Marite.Mezare@rta.lvRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.