Piesakies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Angļu valodas mācību priekšmeta saturs un didaktika”

Trešdiena, 29. augusts, 2018
Notiek pieteikšanās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā „Angļu valodas mācību priekšmeta saturs un didaktika”.

Programmas mērķauditorija: vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, kuriem ir cita vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta kvalifikācija tajā pašā tematiskajā jomā.

Papildu prasības: nepieciešamas angļu valodas zināšanas B2 – C1 līmenī saskaņā ar Eiropas valodu pamatnostādnēm. Pretendenti (izņemot pedagogi ar angļu valodas skolotāja pamatskolā kvalifikāciju) kārto angļu valodas zināšanu pārbaudījumu.

Programmas apjoms: 320 akadēmiskās stundas (no tām apmācība angļu valodā – 200 akadēmiskās kontaktstundas)klātienes pilna laika B programma. Mācību valodas: latviešu un angļu. Pēc programmas  apguves tiek izsniegts sertifikāts ar tiesībām mācīt angļu valodu izglītības iestādē.

Programmas norises vieta: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne.

Programmas īstenošana: 2018.gada novembris – 2019.gada maijs (kursi notiks sestdienās no 9:00 līdz 16:00, atsevišķos gadījumos piektdienu pēcpusdienās).

Programmas apguves izmaksas: 750.00 EUR (ja grupā ir vismaz 7- 10 personas);  650.00 EUR (ja grupā ir 11 – 15 personas).

Informācija par programmu: http://www.rta.lv/mic_prof_pilnveides_prog_pedagogiem.

Pieteikšanās: http://www.rta.lv/mic_pieteiksanas_kursiem.

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.