IV pasaules latviešu zinātnieku kongress (III Pasaules latviešu juristu kongress) (18.-20.06.2018.)

Ceturtdiena, 21. jūnijs, 2018
Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

Kongress bija viens no nozīmīgākajiem Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajiem Latvijas valsts simtgades pasākumiem, kas tika rīkots, lai pulcētu Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātniekus, viņu stratēģiskos partnerus un draugus no visas pasaules, piedāvājot risinājumus Latvijas attīstībai un veicinot ilgtermiņa sadarbību.

IV pasaules latviešu zinātnieku kongresa ietvaros notika III Pasaules latviešu juristu kongress, kas ir jau trešais pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas (pirmais – 1990. g., otrais – 1992. g.), un arī šī kongresa mērķis bija pulcēt kopā Latvijas izcelsmes juristus no visas pasaules, lai atjaunotu un dibinātu jaunus kontaktus, kā arī apspriestu aktuālās tiesību problēmas, kuru risināšana kopīgiem spēkiem būtu efektīvāka.

III Pasaules latviešu juristu Kongresa darbs bija organizēts četrās tematiskās sekcijās:

1.    Valststiesību sekcijas mērķis bija diskutēt par konstitucionālajām vērtībām globalizācijas apstākļos, meklējot ceļus jauno starptautisko izaicinājumu pārvarēšanai un izmantojot jaunās iespējas, ko iekļaušanās starptautiskajā sistēmā sniedz. Šajā sekcijā uzstājās tādi vadošie Latvijas juristi un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji kā Dr. habil. sc. pol., Dr. iur. Tālavs Jundzis - Latvijas Universitātes profesors, LZA ārlietu sekretārs, LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centra valdes priekšsēdētājs, Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas loceklis, Juridiskās koledžas direktors; Dr.iur. Inese Lībiņa- Egnere - 12.Saeimas priekšsēdētājas biedre, Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītāja un Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja biedre; Ph.D. Ineta Ziemele - Profesore, Satversmes tiesa priekšsēdētāja, bijusī Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese u.c.

2.    Komerctiesību sekcijā bija apspriesti veicamie uzdevumi tiesiskuma stiprināšanai komercdarbībā, tostarp vēršoties pret negodīgumu maksātnespējas procesos, reiderismu un komercsabiedrību valdes locekļu nolaidību. Šajā sekcijā uzstājās tādi vadošie Latvijas juristi un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji kā  Dr. habil. iur. Kalvis Torgāns - Latvijas Universitātes profesors, LZA akadēmiķis, Latvijas Republikas Augstākās tiesas senators (2008–2014), kopš 1992. gada arī zvērināts advokāts Latvijas advokātu kolēģijā;  Mag. iur. Agris Bitāns - Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras lektors ar vairāk nekā 20 gadu stāžu. Zvērināts advokāts ar praktisku juridisku pieredzi vairāk nekā 25 gadi; Aigars Strupišs - Jurists, 1990.gadā absolvējis Latvijas Universitāti, stažējies un strādājis starptautiskos pētniecības projektos Orhusas Universitātē (Dānija), Norvēģijas Zinātņu akadēmijā un Oslo Universitātē (Norvēģija). Vairāk kā 20 gadus pasniedzis dažādus kursus Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē (Komerctiesības, Tiesību teorija, Tiesību filozofija, Publiskā pārvalde, Sociālo zinātņu metode). Vairāk kā 25 gadus darbojies privātpraksē komerctiesību jomā. Kopš 2014.gada Augstākās tiesas tiesnesis u.c.

3.         Noziedzības apkarošanas sekcijā bija analizētas jaunās tendences noziedzībā un diskutēts par nepieciešamajām pārmaiņām tiesībās un tiesībsargājošo institūciju darbībā. Šajā sekcijā uzstājās tādi vadošie Latvijas juristi un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji kā Dr. iur. Andrejs Vilks - Tiesību zinātņu doktors, profesors, Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās fakultātes dekāns. Specializācija – kriminoloģija, deviantoloģija, tiesiskā politika; Ints Ķuzis - Valsts policijas priekšnieks Maģistra grāds tiesību zinātnē (Latvijas Policijas akadēmija, 2006). Darbu Iekšlietu sistēmā sācis 1982. Gadā;  Dr.iur. Uldis Ķinis - asociētais profesors Rīgas Stradiņa universitātē, pēta kibernoziegumus un kibernoziedzību kopš 1997.gada, četru monogrāfiju autors u.c.

4.         Ceturtā sekcija bija veltīta jurista profesijai, jauno juristu sagatavošanai un tiesību zinātnes attīstībai Latvijā starptautiskajā kontekstā. Šajā sekcijā uzstājās tādi pazīstami pasaules  juristi kā Dr. Jānis Bolis - Dzimis Rīgā, Latvijā, ir pensionēts ASV advokāts ar vairāk nekā 50 gadus ilgu jurist pieredzi; sekcijas vadītāja Dr. iur. Kitija Bite - Rīgas Stradiņa universitātes un Baltijas Starptautiskās akadēmijas docētāja darba tiesībās un pašvaldības tiesībās u.c.

Kongresā izteiktie viedokļi un formulētie secinājumi tika apkopoti un iesniegti tām institūcijām, kuras tos varētu ņemt vērā tiesību politikas vai praktiskās darbības pilnveidošanai.

Raksta autora tēzes atrodamas III Pasaules latviešu juristu Kongresa mājas lapā: https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/89/2018/05/Visas-t%C4%93zes-m%C4%81jaslapai.pdf

Kopējie IV pasaules latviešu zinātnieku kongresa uzdevumi bija izveidot diskusiju platformu un pragmatisku inovāciju forumu, kurā Kongresa dalībniekiem būtu iespēja:

  • satikties, veidot attiecības un sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai un projektu uzsākšanai dažādās zinātnes jomās;
  • informēt sabiedrību par Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātnieku izcilajiem sasniegumiem un veiksmes stāstiem, atklājot Latvijas cilvēkkapitāla spēku un potenciālu;
  • vairot Latvijas zinātnes un institūciju prestižu;
  • stiprināt iesakņotību Latvijā, iepazīt Latvijas kultūru un tradīcijas.

Pēcdoktorantūras pētnieks Dr. iur. A.GaveikaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.