Ekspertu Paneļdiskusija ar Latvijas Valsts robežsardzes un ārvalstu robežkontroles institūciju ekspertu dalību

Sestdiena, 26. maijs, 2018
2018.gada 16. maijā starptautiskās zinātniskās un praktiskās konferences „ROBEŽU DROŠĪBA UN PĀRVALDĪBA” ietvaros notika Paneļdiskusija

Konferences ietvaros notika Paneļdiskusija, kurā  notika izvērstas diskusijas par šādiem jautājumiem:

1. Moderno tehnoloģiju loma mūsdienu robežu drošībā un pāvaldībā.

2. Kāda ir sadarbības loma mūsdienu robežu drošībā un pāvaldībā.

Paneļdiskusijā piedalījās pēcdoktorantūras pētnieks Dr. iur. A.Gaveika, Latvijas Valsts robežsardzes eksperti J.Pavlovičs, V.Cibuļskis, J.Skorodihins kā arī robežkontroles iestāžu eksperti no Baltkrievijas – P.Andrijanovs, Uzbekistānas – B.Asamovs.

Diskusijā tika uzsvērta neapšaubāma tehnoloģiju loma mūsdienu robežkontroles un imigrācijas kontroles funkciju pildīšanā visās valstīs. Tas ir būtisks garants pārrobežu likumpārkāpumu un noziedzības   samazināšanai. Kā uzsvēra Baltkrievijas eksperts Baltkrievijas Robežsardzē piemērojamās tehnoloģijas ir apliecinājušas savu kvalitāti un efektivitāti jau 19 gadu garumā.

Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis M.Petrušins uzsvēra, ka Latvijā tiek attīstītas tādas tehnoloģijas, kas ļauj sekot robežkontroles un imigrācijas kontroles uzdevumu pildīšanai online rēžīmā, tādejādi panākot dienesta uzdevumu efektīvāku izpildi un korupcijas novēršanu.

Mūsdienu robežu drošībā un pāvaldībā sadarbībai ir ārkārtīgi svarīga loma ne tikai robežkontroles, imigrācijas un patvēruma procedūrās, sadarbībā starp robežkontrolē iesaistītām Valsts robežsardzes strukūrvienībām un tiesībsargājošām iestādēm, bet arī zinātniski pētnieciskajā darbībā, kā to apliecina Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127, kurā sadarbības partneri ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija no vienas puses un Valsts robežsardzes koledža un Valsts robežsardze no otras puses, kur kā eksperti ir iesaistīti Valsts robežsardzes koledžas pasniedzēji DU doktorante I.Adijāne, RTA doktorants M.Spridzāns un Dr.paed. A.Indriksons, kuri jau ir uzsākuši projekta pasākumu īstenošanu. Informācija par pētnieciskā projekta mērķiem, aktualitātēm un piedalīšanās iespējām izraisīja Paneļdiskusijas dalībniekos lielu interesi.

Pēcdoktorantūras pētnieks Dr. iur. A.GaveikaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.