RA Speciālās pedagoģijas laboratorijas darbinieki iesaistās projektā

Piektdiena, 16. oktobris, 2015
Viena no Eiropas un pasaules valstu izglītības iestāžu skolotāju darba problēmām ir skolēns ar disleksiju un lasīšanas traucējumiem izglītības procesā. “Disleksija ir mācīšanās traucējums, kas bērnam rada grūtības iemācīties lasīt un saprast uzrakstīto.

Pat bērniem ar vidēju un augstu intelektu, kuriem ir daudz iespēju lasīt un kuri ir motivēti mācīties, var būt disleksija. Bērni, kuriem ir disleksija ar grūtībām saprot sakarību starp rakstīto burtu un izrunāto skaņu. Bieži vien viņiem grūtības sagādā rakstīšana un runāšana” (VISC). Šobrīd ES valstīs, saņemot ESF finansējumu, tiek īstenots liels skaits dažādu projektu disleksijas un mācīšanās traucējumu problēmas risinājumam vai mazināšanai.

Arī Rēzeknes Augstskolas (RA) Speciālās pedagoģijas laboratorijas darbinieki iesaistījušies vienā no šādiem ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektiem - ”REF - Reading with Ease and Fun”, kura mērķis ir izstrādāt un veikt pasākumu kopumu, kas paredz uzlabot skolēnu ar disleksiju un lasīšanas traucējumiem interesi un motivāciju lasīt. Konkrēti: ir paredzēts izstrādāt skolotāju profesionālās pilnveides programmu, īstenot to, sagatavot darbam ar skolēniem, kuriem ir disleksija vai lasīšanas traucējumi, Rēzeknes pilsētas, novada un Latgales reģiona sākumskolas skolotājus un speciālās izglītības skolotājus, iesaistīt tos projektā izstrādāto materiālu aprobācijā, noslēgumā izstrādāt un tulkot partnervalstu valodās vienotu metodisko materiālu, kurā tiks ietverti visu projektā iesaistīto valstu ieteikumi un labās prakses piemēri disleksijas problēmas risinājumam skolotāju ikdienas darbā. Projektā sadarbosies sešu valstu: Bulgārija, Latvija, Itālija, Turcija, Spānija, Portugāle pieaugušo izglītību nodrošinošas iestādes.

Laikā no 5.10. līdz 8.10. Speciālās pedagoģijas laboratorijas vadītāja M. Rozenfelde (projekta vadītāja no RA) un IVDF lektore S. Iļjina (projekta materiālu tulks) piedalījās pirmajā projekta sanāksmē Madridē (Spānijā), kurā tika pārrunāti visi ar projekta īstenošanu un aktivitātēm saistītie jautājumi.

Mārīte Rozenfelde,

Speciālās pedagoģijas laboratorijas vadītājaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.