Pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" zinātniskās aktivitātes

Trešdiena, 28. marts
Īstenojot pētniecības pieteikumu pētāmo ezeru atlasei veikta Latgales ezeru ģeoloģisko izpētes materiālu analīze. "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā" Latgales ezeru sapropeļa iegulu pasēs pētīts ezeru pamatņu sastāvs. Pēc vairākiem kritērijiem (aizsardzības statuss, ezeru pamatnes raksturojuma, pieejamības, komersanta interesēm) atlasīti ezeri, kuri tika apsekoti. Ezeriem izveidota tehniskā infrastruktūra māla paraugu ņemšanai, kas paredz iepriekšdefinētas paraugu ņemšanas vietas (urbumu tīkls), kurām jāatbalsta paraugu ņemšanas metodi stratified random sampling. Kopumā tika apsekoti, veikti urbumi un iegūti ezera nogulumu - zilā māla, smilšmāla, sapropeļa-māla paraugi no 11 Latgales ezeriem - Škeņovas, Stoļerovas, Notras, Kovališķu, Prezmas, Pauguļu, Plisūna, Pilcenes, Zeiļu, Šķirpānu, Vorzovas. Veikta ezera nogulumu paraugu bioloģisko īpašību izpēte, paraugos noteikts: Candida albicans, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus, Mezofilo aerobo mikroorganismu, raugu un pelējumu skaits, Clostridium, Salmonella, Bacillus ģints mikroorganismi. Nevienā no paraugiem Candida albicans, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella ģints mikroorganismi netika atrasti. Māla paraugiem noteikta smarža, krāsa, mitrums, konsistence un blīvums.

Ir notikušas vairākas tikšanās, diskusijas, konsultācijas ar zinātniekiem, komersantu u.c. speciālistiem par sadarbības iespējām, māla resursu apzināšanu ezeros, māla paraugu iegūšanu, īpašību izpēti, metodikām, pielietojuma iespēju izpēti un pamatojumu. Skype diskusija ar uzņēmēju Ivan Lesev (Bulgārija), kuram ir pieredze dabiskās kosmētikas ražošanā, balneoloģijā un SPA, diskusijā piedalījās arī Lat Cosmetics SIA Valdes priekšsēdētājs J. Lukašenoks, Assoc. Prof. Ph.D. L. Lazov (Bulgārija).

Noslēgti sadarbības līgumi ar sadarbības partneri - komersantu Lat Cosmetics SIA, sadarbības partneriem Daugavpils Universitāti (Latvija) un Jade University of Applied Sciences (Vācija). Veiktas mācību mobilitātes uz Lat Cosmetics SIA un Daugavpils Universitāti. Kopā ar DU zinātniekiem Zeiļu ezerā veikti lauka pētījumi, ar mērķi izvērtēt ģeoradara izmantošanu kā potenciālu metodi māla iegulu izplatības ezerā noteikšanai.

Lai iepazītos ar jaunākajiem kosmētiskajiem produktiem, tika apmeklēta izstāde „Baltic Beauty 2017”. Dalība konferencē “Rāznas Nacionālā parka pirmie 10 gadi” (Ūdeņi Rāznas Nacionālajā parkā un to apsaimniekošanas perspektīvas, Zināmais un nezināmais Rāznas Nacionālā parka ģeoloģijā un ģeomorfoloģijā u.c.).

Pētniecības pieteikuma īstenošanā iesaistītā pēcdoktorante, RTA pēcdoktorantūras vadošā pētniece Dr. biol. Rasma TretjakovaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu