RTA ir iesniegusi LIAA komercializācijas stratēģiju un tehniski ekonomisko priekšizpēti uz novērtēšanu

Otrdiena, 14. augusts, 2018
2017. gada 16. novembrī starp RTA un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) tika noslēgts līgums KC-L-2017/20 par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā. Savukārt 2017. gada 30. novembrī RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskais centrs (FPLPC) ir iesniedzis LIAA projekta pieteikumu "Lāzerapstrādes procesa optimizācijas rīks" (KC-PI-2017/97). Šā gada 29. janvārī projekta iesniegums tika apstiprināts 1. posmam.
Projekta 1. posma ietvaros tika saņemts finansējums komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādei. Šobrīd abi dokumenti jau ir iesniegti LIAA un tiek novērtēti. Atkarībā no novērtējuma rezultāta projekts tiks vai nu apstiprināts otrajam posmam, vai noraidīts.
Strādājot pie abu dokumentu izstrādes, RTA komandai 1. posma ietvaros ir izdevies sasniegt šādus rezultātus:
  1. Labāk definēti RTA rīka tehnoloģiskie aspekti, konkurences priekšrocības, pielietojumu daudzveidība ārpus materiālu lāzerapstrādes jomas.
  2. Veikta tirgus izpēte un RTA rīka savietojamība ar tā pieprasījumu, noteikts biznesa modelis.
  3. Izplānoti turpmākie soļi RTA rīka veiksmīgai komercializācijai.
  4. Gūta svarīga pieredze darbā ar biznesa pasauli un tehnoloģiju pārnesi.
  5. Organizētas vairākas projekta komandas sanāksmes.
  6. Apmeklētas LIAA organizētās konferences un darbsemināri, iegūti jauni kontakti.
  7. Apmeklēta materiālu industriālās lāzerapstrādes izstāde, gūts priekšstats par tirgu.
  8. Vairākas reizes uzlabota RTA rīka "Executive summary / Pitch" tipa prezentācija.
  9. RTA rīks validēts operatīvajā vidē ar pozitīviem optimizācijas rezultātiem, panākts TRL5.
  10. Noteikta efektīva elektroniskā sadarbības vide ar projekta notiekošo procesu un informācijas kontrolei / apstrādei.
RTA projekta komanda arī turpmāk strādās pie rīka attīstības, kā arī pētīs jaunus pielietojumus rīkam.
Projekta koordinators
Pāvels Cacivkins
 
Līgums Nr.KC-L-2017/20 starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā noslēgts Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" 17.1.6. punktā minētā fonda ietvaros.
image.png


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.