Pētnieku grupa no Somijas interesējas par latgaliešu valodu un kultūru

Trešdiena, 15. augusts, 2018
14. augustā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) viesojās Helsinku Universitātes profesors Janne Saarikivi kopā ar 12 pētniekiem, doktorantiem un maģistrantiem, lai izzinātu latgaliešu valodas situāciju mūsdienās.

Somu grupas vizīte bija daļa no sociolingvistiska lauku pētījuma, kas notika galvenokārt Igaunijas dienviddaļā, bet arī Ludzā un Rēzeknē. Tā laikā pētnieki un studenti intervēja vietējos igauņu iedzīvotājus par viņu lingvistiskajiem ieradumiem un veica novērojumus pilsētās un laukos, pievēršot īpašu vērību minoritāšu un reģionālo valodu zināšanām, apguvei un lietojumam, kā arī vietējo iedzīvotāju attieksmei pret mazāk lietotajām valodām, to pārvaldību un valodas politiku. Ludzā viņi piedalījās grāmatu „Ludzas igauņi”  un „Ludzas igauņu pasakas” prezentācijas pasākumā.

Rēzeknē pētnieku grupa vispirms vēroja pusaudžu dienas nometnes „Sūpluok” nodarbības, paralēli uzklausot īsus komentārus angļu valodā par notiekošo un izmantotajiem izglītības materiāliem (drukātajiem un digitālajiem). Nodarbību norises gaita un nometnes dalībnieku valodu zināšanas izglītības kontekstā tika arī pārrunātas ar vienu no nometnes idejas autoriem un nodarbību vadītājiem, RTA profesori Ilgu Šuplinsku. Tad viesi labprāt aplūkoja atsevišķus RTA pētnieku sagatavotos izdevumus („Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti”, „Lingvoteritoriālā vārdnīca”, „Gostūs pi Boņuka”, „Multikulturālā Rēzekne”).

Pēc pastaigas pa Rēzekni, ieklausoties garāmgājēju runātajās valodās un lasot pilsētā izvietotos tekstus, pētnieku grupa tikās ar RTA mācībspēkiem, latgaliešu valodas un kultūras aktīvistiem, lai dalītos pieredzē un redzējumos. Neformālajā seminārā piedalījās Sanita Lazdiņa, Antra Kļavinska, Heiko Martens, Ingars Gusāns, Solvita Pošeiko, Nicole Naua, Sandra Murinska, Vineta Vilcāne un Rēzeknes novada vokālās studijas „Skonai” dziedātāja. Kopīgi tika diskutēts gan par latgaliešu valodas un kultūras pārvaldību (pasākumu plānošanu, atbalstīšanu, realizāciju) salīdzinājumā ar praksi citās Eiropas valstīs, gan latgaliešu valodas lietojumu dažādās dzīves jomās (piem., izglītībā, medijos, baznīcā, darba vietās, mājās), gan par problēmām un izaicinājumiem, ar ko saskaras zinātnieki un praktiķi (piem., skolotāji, žurnālisti, mūziķi, rakstnieki) ikdienas darbā. Noslēgumā tika apspriestas turpmākās sadarbības iespējas zinātniskos un praktiskos darbos.

Rēzeknē pavadīto laiku viesi novērtēja atzinīgi, piebilstot, ka ikvienas valsts pilnīgāka iepazīšana un valodas procesu izpratne ir iespējama, vien apciemojot reģionālās pilsētas. Cerams, ka latgaliskā iepazīšana Rēzeknē ļāva viņiem palūkoties uz Latviju plašāk un saprast daudzas lietas labāk.

Tikšanās un semināra koordinatore,

RTA vieslektore Solvita PošeikoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.