Erasmus diena Rēzeknes Augstskolā

Ceturtdiena, 15. oktobris, 2015
13. oktobrī Rēzeknes Augstskolā notika multilingvāls un interaktīvs Erasmus dienas pasākums, kurā piedalījās RA rektora vietnieks sadarbības un attīstības jautājumos Gunārs Strods, RA Ārējo sakaru koordinatores Dace Baltkāje un Viktorija Pokule, RA studenti un ārzemju studenti no Vācijas, Turcijas, Francijas un Lietuvas.

Informatīvo Erasmus pasākumu vadīja RA augstskolas studente un ārzemju studentu mentore Ramona Keidāne un Erasmus+ programmas apmaiņas students no Turcijas Hamzs Kocs. Pavisam nopietni un mazliet nenopietni tika prezentēti RA studentu pieredzes stāsti par studijām un praksi ārvalstīs (Grieķijā, Turcijā, Lietuvā), uzsverot būtiskākos ārvalstu vizītes ieguvumus un sniedzot praktiskus padomus tiem studentiem, kas vēl tikai apsver iespēju izmantot Erasmus+ apmaiņas programmu. Savukārt ārzemju studenti, kas par savu studiju vietu ir izvēlējušies RA, prezentēja savu valsti un mājas universitāti, tāpat arī dalījās savos pirmajos iespaidos par Latviju un Rēzekni. Lielu sajūsmu no skatītāju puses izpelnījās ārzemju studentu iepazīstināšana ar sevi latviešu valodā.

Empīriskos studentu padomus par Erasmus+ studentu apmaiņas programmas iespējām un ieguvumiem papildināja G. Stroda, D. Visockas un V. Pokules ieteikumi un atbildes uz studentu interesējošiem jautājumiem.

Vairāk par Erasmus+ apmaiņas programmu: http://www.ru.lv/erasmus_plus

Foto un teksta autore: Solvita Pošeiko, Studiju kursa „Latviešu valoda kā svešvaloda” lektoreRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.