Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija pievienojas U-Multirank 2019

Otrdiena, 17. jūlijs
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir dinamiska, aktīva un nemitīgi augoša valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas piedāvā akadēmisko un profesionālo izglītību bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī uzņēmējdarbības, vadības, ekonomikas, inženierzinātņu, pedagogu sagatavošanas, mākslas, dizaina, jurisprudences un citos virzienos.

Blakus akadēmiskajai un pētnieciskajai darbībai nacionālā līmenī liela uzmanība tiek veltīta sadarbībai ar partneruniversitātēm un starptautisko studentu piesaistei. Tāpēc, ar mērķi paplašināt savu darbību, RTA ir pievienojusies U-Multirank 2019.

U-Multirank ir Eiropas Savienības starptautiska augstāko izglītības iestāžu novērtēšanas sistēma, kas augstskolas salīdzina pēc pieciem kritērijiem: (1) mācīšana un mācīšanās, (2) pētniecība, (3) zināšanu pārnese, (4) starptautiska ievirze un (5) reģionālā iesaiste. [avots: www.umultirank.org]

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu