Kuldīgā un Rēzeknē - semināri par ES fondu atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem

Pirmdiena, 16. jūlijs
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ar semināriem Kuldīgā un Rēzeknē turpina semināru ciklu par zinātniskajām institūcijām un komersantiem pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem.

Izsludinot projektu atlasi par Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem šīs programmas 2.kārtā, semināru ciklu CFLA sāka jūnijā ar semināru Rīgā. Interesentiem Kurzemes reģionā seminārs notiks 25.jūlijā Kuldīgā, savukārt Latgales reģionā – 31.jūlijā Rēzeknē. Augustā paredzēts organizēt arī atkārtotu semināru Rīgā.

Semināros tiks sniegta projektu iesniegumu sagatavošanā noderīga informācija, kā arī atbildes uz projektu iesniedzēju jautājumiem. Informācija par semināru norises vietu, darba kārtība un pieteikšanās to apmeklējumam – CFLA mājaslapas sadaļā “Pasākumi.

Šīs ES fondu programma atlases otrajā kārtā kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 25 miljoni eiro, no tiem ERAF finansējums - vairāk nekā 19,2 miljonu eiro apmērā. Zinātniskās institūcijas un komersanti var pretendēt uz publisko līdzfinansējumu līdz pat 600 000 eiro apmērā praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai.

Atbalsts tiek sniegts gan ar saimniecisko darbību nesaistītu, gan arī ar saimniecisko darbību saistītu projektu īstenošanai, šajā atlases kārtā nodalot ERAF finansējumu katra veida projektiem vairāk nekā 9,5 miljonu apmērā. Ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam maksimālā publiskā finansējuma intensitāte ir 92,5 procenti, ko veido valsts budžeta atbalsta intensitāte – 34,7 procentu apmērā un ERAF atbalsta intensitāte – 57,8 procentu apmērā. Savukārt tādiem projektiem, kas ir saistīti ar saimniecisku darbību, maksimālā publiskā finansējuma apmērs ir 25 – 70 procenti, un to nosaka atkarībā no projektā paredzētajām darbībām un projekta iesniedzēja veida.

Projektu iesniegumi tiek pieņemti līdz š.g. 3. septembrim.

ES fondu programmas ietvaros tiks atbalstīti pētniecības projekti, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanā un šādu specializācijas jomu attīstībā: zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Informācijas avots: http://www.cfla.gov.lv/ Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu