Prezentēja monogrāfiju „Skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanas vispārējās izglītības iestādēs atbalsta sistēma”

Pirmdiena, 25. jūnijs, 2018
19. jūnijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika Dr.paed., asoc. prof. Mārītes Rozenfeldes monogrāfijas „Skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanas vispārējās izglītības iestādēs atbalsta sistēma” prezentācijas svētki.

Izdevuma autore, asociētā profesore M. Rozenfelde atzina, ka nebija viegli uzrakstīt šo monogrāfiju tieši laika trūkuma dēļ, jo prioritāte bija darbs akadēmijā. Šī grāmata ir asociētās profesores 15 gadu darba un pētījumu rezultātu apkopojums. Kā atklāja asociētā profesore, tad monogrāfijā pārtapušais promocijas darbs mudina neapstāties pie paveiktā un rosina īstenot arvien jaunas ieceres speciālās izglītības jomā, piemēram, izstrādāt laikam atbilstošu speciālo didaktiku, audzināšanas darba metodikas speciālajā izglītībā, pievērsties komandas darbam iekļaujošajā izglītībā.

Pasākuma laikā M. Rozenfelde uzsvēra, ka „monogrāfijas aktualitāti pamato situācija Latvijas vispārējās izglītības iestādēs, kurās dažādu objektīvu un subjektīvu iemeslu dēļ jautājums par skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanu aktualizējies ir tikai pēdējos desmit gados, lai gan atsevišķās Latvijas izglītības iestādēs iekļaujošs izglītības process tiek īstenots jau vairāk nekā 18 gadus”.

„Atskatoties uz šo darbu, gribētos teikt paldies tiem, kuri palīdzēja un atbalstīja monogrāfijas tapšanas laikā, un, pirmkārt, jau promocijas darba tapšanā. Šis izdevums šobrīd ir ļoti aktuāls. Iekļaujošā izglītība, faktiski, ja tā ir pareizi īstenota, ir tā pati kompetenču pieeja. Šobrīd tā ir aktuāla daudzām izglītības iestādēm, jo neviena no tām vairs nevar turpināt strādāt tā, kā darīja to pirms tam, ir jāiet līdzi laikam,” teica asociētā profesore.

Arī monogrāfijas recenzenti – Dr. paed. Sarmīte Tūbele (LU, Latvija), Dr. paed. Jeļena Davidova (DU, Latvija) un Dr. paed. Vytautas Gudonis (Šauļu universitāte, Lietuva) – izdevuma ievadā norāda, ka autore ieguldījusi nozīmīgu darbu, veicot pētījumu sabiedrības attīstības ilgtspējai un izstrādājot vērtīgus ieteikumus iekļaušanas procesu veicināšanai vispārējā izglītības iestādē.

Monogrāfijas prezentācijas svētkos autori sveica RTA studiju un zinātņu prorektore Angelika Juško-Štekele, Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns Jānis Dzerviniks, RTA Mūžizglītības centra vadītāja Karīne Laganovska un citi akadēmijas kolēģi, vēlot arī turpmāk tikpat aktīvi darboties speciālās izglītības virzienā, kurā RTA ir vadošā Latvijā.

 

Inga Kaļva-Miņina,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

 

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.