Pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" īstenošana

Piektdiena, 22. jūnijs, 2018
Īstenojot pētniecības pieteikumu notikušas tikšanās, diskusijas, konsultācijas ar zinātniekiem, komersantiem par sadarbības iespējām, ezera māla īpašību un pielietojuma iespēju izpēti. Tikšanās laikā ar Rīgas Tehniskās universitātes Silikātu materiālu institūta direktoru panākta vienošanās par sadarbību ezera māla analīžu veikšanā un kopīgu publikāciju tapšanā.

Noslēgts sadarbības līgums ar vēl vienu sadarbības partneri– Vides risinājumu institūtu. Kopā ar VRI zinātniekiem Zeiļu ezerā veikti lauka pētījumi,  izvērtēta ģeoradara izmantošana kā potenciāla metode māla iegulu izplatības ezerā noteikšanai bezledus periodā. Zeiļu ezerā veikto lauka pētījumu ar Radar Systems ražota ģeoradara sistēmas Zond 12e GPR Advanced ar trīs dažādu frekvenču antenām, respektīvi, 500 MHz, 300 MHz un 75 MHz iegūto ģeoradiolokācijas profilu analīzē tika secināts, ka neviena no antenu sistēmām nesniedz pietiekamu informāciju, uz kuras pamata ar ģeoradiolokācijas metodi būtu iespējams identificēt zilo mālu slāņus Zeiļu ezerā.

Notika darbs pie ezera mālu fizikālo īpašību noteikšanas metodiku izstrādes, eksperimentu plānošanas, paraugu sagatavošanas analīzēm, rezultātā tika noteiktas ezera mālu fizikālās īpašības.

Notika dalība 9th International Conference Biosystems Engineering 2018 (Igaunija) un zinātniskās publikācijas Lake blue clay - sapropel - flax shive briquettes for water sorption and desorption prezentācija.  Sadarbībā ar LatCosmetics, dalība apmācībās darbam ar ādas diagnostikas iekārtu MC 1000. 

Šī gada jūnija beigās, jūlija sākumā tiek plānota mobilitāte uz Jade University of Applied Sciences (Vācija), kuras laikā tiks veiktas ezeru mālu paraugu ķīmiskā sastāva analīzes un elektrisko īpašību noteikšana ar SEM/EDX (skenējošais elektronmikroskops ar disperģētās enerģijas rentgenstaru analīzes iespēju) un HP 4284A Precision LCR Meter.

  

Pētniecības pieteikuma īstenošanā iesaistītā pēcdoktorante, RTA Vadošā pētniece

Dr. biol. Rasma TretjakovaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.