RTA pārstāvji apmeklēja LaSys izstādi

Piektdiena, 15. jūnijs, 2018
2017. gada 16. novembrī starp RTA un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) tika noslēgts līgums KC-L-2017/20 par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā. Savukārt 2017. gada 30. novembrī RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskais centrs (FPLPC) ir iesniedzis LIAA projekta pieteikumu "Lāzerapstrādes procesa optimizācijas rīks" (KC-PI-2017/97). Šā gada 29. janvārī projekta iesniegums tika apstiprināts 1. posmam, un pašlaik tā ietvaros ir saņemts finansējums un notiek darbs pie tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes.
No 5. līdz 7. jūnijam projekta komandas biznesa attīstības vadītājs Matthias Kaiser un projekta koordinators Pāvels Cacivkins ir apmeklējuši materiālu industriālās lāzerapstrādes izstādi LaSys Štutgartē, Vācijā. Apmeklējuma laikā tika noskaidroti saistoši tirgus segmenti, to struktūra, kā arī pārbaudīta kopējā tirgus dalībnieku reakcija. Tika izveidots nopietns lāzersistēmu integrētāju kontaktu saraksts, un ar tiem turpinās komunikācija. Vērts atzīmēt, ka izstādes dalībnieki bija ļoti pretimnākoši un aktīvi dalījās ar savām zināšanām un pieredzi.
Vizītes laikā ir izdevies vairāk noskaidrot par lāzerapstrādes optimizācijas problēmām, kā arī to risināšanas klasiskajiem veidiem un ar tiem saistītajām grūtībām. Tika noteiktas RTA rīka galvenās konkurences priekšrocības.
 
Projekta koordinators
Pāvels Cacivkins
 
Līgums Nr.KC-L-2017/20 starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā noslēgts Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" 17.1.6. punktā minētā fonda ietvaros.
image.png
 
 


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.