Izlaidumu laiks Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Pirmdiena, 11. Jūnijs
21., 22. un 29. jūnijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, aktu zālē notiks izlaidumi, kuros tiks sveikti akadēmijas absolventi.

21.JŪNIJĀ

21.jūnijā RTA, aktu zālē notiks izlaidums Ekonomikas un pārvaldības fakultātes šādu studiju programmu absolventiem:

 Plkst. 11.00    

* akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vadības zinātne

* akadēmiskā bakalaura studiju programma „Viesmīlības vadība

* akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tehnoloģiju un inovāciju vadība

* 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbība” (komercpakalpojumu vadītāja specializācija)

* 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbība” (mārketinga sektora vadītāja specializācija)        

* 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbība” (tūrisma uzņēmuma vadītāja specializācija)

 

Plkst. 13.00    

* 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Grāmatvedība

* 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Ekonomika” (specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”) 

* 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Ekonomika”  (specializācija „Uzņēmējdarbības tiesības”)

* akadēmiskā maģistra studiju programma „Vadības zinātne”      

* akadēmiskā maģistra studiju programma „Reģionālā plānošana un attīstība

* profesionālā maģistra studiju programma „Finanšu vadība

 

Plkst. 16.00    

* akadēmiskā bakalaura studiju programma „Lietišķā vēsture

* 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Elektroniskā komercija

* 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne

* akadēmiskā maģistra studiju programma „Reģionālie mediji un komunikācija

* profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne

* profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība

 

22.JŪNIJĀ

22.jūnijā RTA, aktu zālē notiks izlaidumi Izglītības, valodu un dizaina fakultātes šādu studiju programmu absolventiem:

plkst. 11.00 – profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma  „Skolotājs” (svešvalodu skolotājs, mājturības/ mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs, pamatizglītības pirmā posma skolotājs).

 

Plkst.13.30

profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma  „Interjera dizains”;

profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma  „Sociālais pedagogs”

profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma  „Lietišķā komunikācija un tulkošana”

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Sociālais rehabilitētājs

akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filoloģija”

akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija”

 

Plkst. 16.00

profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Speciālā pedagoģija

 profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Karjeras konsultants

akadēmiskā maģistra studiju programma „Pedagoģija”

 

29.JŪNIJĀ

29.jūnijā RTA, aktu zālē notiks izlaidumi Inženieru fakultātes šādu studiju programmu absolventiem:

 

Plkst. 15.00

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība

profesionālā bakalaura studiju programma „Vides inženieris

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Apģērbu dizains un tehnoloģija"

profesionālās maģistra studiju programma "Vides aizsardzība"

 

Plkst. 17.00

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Programmēšana un datortīklu administrēšana

profesionālā bakalaura studiju programma „Programmēšanas inženieris

akadēmiskā maģistra studiju programma „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas

profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Datorsistēmas”.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv