CliMBinG projekta starts Harcas augstskolā

Pirmdiena, 21. maijs, 2018
Profesionāļu nepietiekamība, klimata izmaiņas, migrācija – aktuālas tēmas, kas ir kopīgas ne tikai Saksijas-Anhaltes reģionam (Vācija), bet arī Baltijas valstu reģioniem. 26. un 27. aprīlī ar starptautisku konferenci Harcas augstskolā ir sācies projekts CliMBinG (Strukturālo un sociālo izmaiņu ietekme uz Vācijas un Baltijas valstu pašvaldībām), kura mērķis ir risināt strukturālo un sociālo pārmaiņu izraisītās problēmas projektā pārstāvēto valstu reģionos.

Konferencē tikās Harcas augstskolas (Vācija), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Mikola Romeris universitātes (Lietuva) un Tallinas Tehnoloģiju universitātes (Igaunija) akadēmiskais personāls, lai darba diskusijās ierosinātu interdisciplinārus un transnacionālus risinājumus tūrisma, digitalizācijas, kultūratmiņas saglabāšanas, inovatīvas pārvaldes un ilgtspējas jomās. Kā norādīja Harcas augstskolas pētniecības un pārneses prorektors prof. Georgs Vestermanns: „Baltijas valstīm nākas sastapties ar tādām pašām problēmām, kādas ir Saksijas-Anhaltei: no lauku teritorijām iedzīvotāji migrē uz centriem, un tas rada nopietnus izaicinājumus valsts pārvaldei.” Savukārt studiju, izglītības un internacionalizācijas prorektore Louiza Klemmere piemetina: „Pateicoties jau esošiem starpdisciplināriem pētījumiem  automatizācijas, informātikas, pārvaldes un ekonomikas nozarēs, varēsim attīstīt mērķtiecīgus risinājumus, lai spēcinātu mazo reģionu pievilcību.”

Tikšanās laikā tika rīkotas diskusijas un iezīmēti arī turpmākie attīstības un sadarbības virzieni, gan īstenojot kopīgas studiju programmas, gan arī sagatavojot jaunus projekta pieteikumus.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju Harcas augstskolas rīkotajā pirmajā projekta  sapulcē pārstāvēja Lienīte Litavniece, Karīne Laganovska, Inese Silicka. Sergejs Kodors sapulcē piedalījās online.

Septembrī ir plānota projekta konference Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, kurā tiks aicināti piedalīties pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, politikas veidotāji u.c. ieinteresētās puses.

CliMBinG projektu finansē Baltijas – Vācijas augstskolu birojs.

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem. 

Karīne Laganovska, RTA Mūžizglītības centra vadītāja

Foto: Harcas AugstskolaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.