Dr.sc.ing., Ļ.Lazovam piešķirts RTA Goda biedra nosaukums

Trešdiena, 2. maijs, 2018
Svinīgās Senāta sapulces laikā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra vadošajam pētniekam Dr.sc.ing., Ļ.Lazovam tika piešķirts RTA Goda biedra nosaukums.

RTA rektors Edmunds Teirumnieks, studiju un zinātņu prorektore Angelika Juško-Štekele, Senāta priekšsēdētāja Iluta Arbidāne un Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka  izteica pateicību par veiksmīgo sadarbību un īstenotajiem projektiem

Nozīmīgais apbalvojums profesoram Dr.sc.ing., Ļ.Lazovam ir piešķirts par sadarbību daudzu gadu garumā, ieguldīto darbu un līdzekļiem, atbalstot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju. 

Dr.sc.ing., Ļ.Lazovs norādīja, ka jūtas priecīgs par sniegto iespēju strādāt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un turpinās popularizēt RTA Latvijā un ārzemēs.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

M.Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.