Daloties pieredzē ar Baltkrievijas kolēģiem

Sestdiena, 21. aprīlis, 2018
No 9. līdz 14. aprīlim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) viesojās Baltkrievijas universitāšu pārstāvji, lai Erasmus+ projekta „Mūžizglītības uzlabošana Baltkrievijā: BELL” (Nr.: 586278-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP) ietvaros attīstītu savas prasmes, strādājot MOODLE platformā.

Mācību vizītes laikā baltkrievu partneri katru dienu piedalījās praktiskos semināros, strādājot ar MOODLE, kā arī semināros par tālmācības pieredzi Latvijā un citās Eiropas Savienības (ES) valstīs, ko vadīja Dr.oec. Iveta Mietule, Mg.sc.comp. Mihails Kijaško, Mg.iur. Kristaps Gailis.

Projekta kvalitātes uzraudzības sistēmas ietvaros baltkrievu kolēģi novērtēja vizītes rezultātus. Turpmāk ieteica aktīvāk izmantot izdales materiālus kā arī akcentēt informāciju par praktiskiem metodiskiem piemēriem mūžizglītības sektorā. Baltkrievijas kolēģi norādīja, ka pēc šīs studiju vizītes savā darbā centīsies aktīvāk izmantot MOODLE sniegtās priekšrocības, – Mg.soc.sc. Māris Igavens, projekta kvalitātes kontroles koordinators.

Projekta koordinatore, RTA Mūžizglītības centra (MIC) vadītāja Dr.philol. Karīne Laganovska norāda, ka šī ir ļoti vērtīga pieredze arī MIC kolektīvam. Lai gan vadošā partnera loma tādā projektā ir liels izaicinājums, pieredzes apmaiņa ir liels ieguvums, jo projekta aktivitātes atbilst MIC prioritārajiem darbības virzieniem – mūžizglītības un tālmācības attīstībai.

Darbs projektā turpināsies, vēl trīs ES universitātēm (Kadisas Universitāte Spānijā, Linneja Universitāte Zviedrijā un Atklātā Universitāte Lielbritānijā) rīkojot mācību vizītes baltkrievu kolēģiem. Projekta īstenošanas laikā iesaistītas Baltkrievijas universitātes izstrādās piecus mūžizglītības kursus, kurus varēs apgūt visi interesenti Baltkrievijā. Projekta mērķis ir veicināt mūžizglītības attīstību Baltkrievijā, izmantojot mūžizglītības un tālmācības rīkus, tajā skaitā arī MOODLE platformu.

Projekts “Mūžizglītības uzlabošana Baltkrievijā: BELL” (586278-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP) tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” finansiālu atbalstu. Projekta paredzētais finansējums – 732 251,00 EUR.

Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Margarita Isajeva

Projekta tehniskā asistente

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.