RTA mācībspēki dalīsies pieredzē darbā ar MOODLE platformu

Ceturtdiena, 5. aprīlis, 2018
Nākamnedēļ, no 9. līdz 14. aprīlim, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) viesosies pārstāvji no sešām Baltkrievijas – Brestas, Gomeļas, Gorku, Grodņas, Polockas un Vitebskas – universitātēm, lai sadarbībā ar RTA mācībspēkiem Erasmus+ projekta “Mūžizglītības uzlabošana Baltkrievijā: BELL” (586278-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP) ietvaros pilnveidotu zināšanas par darbu e-mācību vidē MOODLE.

Apmācību mērķis ir sniegt Baltkrievijas kolēģiem teorētiskas zināšanas un pilnveidot to praktiskās iemaņas, strādājot MOODLE mācību vidē. Intensīvajā kursā par darbu ar MOODLE platformu RTA mācībspēki dalīsies pieredzē, kā veidot kursus, pievienot dokumentus, sekot līdzi kursu klausītāju progresam, kā iesaistīt izglītojamos sadarbības aktivitātēs, kā strādāt ar sarežģītākiem MOODLE rīkiem u.c.

Projekts “Mūžizglītības uzlabošana Baltkrievijā: BELL” ir vērsts uz mūžizglītības pilnveidi un aktīvu tālmācības instrumentu pielietošanu Baltkrievijā, lai sekmētu reģionālā darba tirgus attīstību un mūžizglītības tīkla izveidi starp iesaistītajām Baltkrievijas universitātēm. Līdzās RTA projektā iesaistījās vēl trīs universitātes no Eiropas Savienības – Kadisas Universitāte (Spānija), Linneja Universitāte (Zviedrija) un Atklātā Universitāte (Lielbritānija). To mācībspēki dalīsies savā pieredzē tālmācības instrumentu pielietošanā. Projektu ir paredzēts īstenot divu gadu laikā. Šogad, saņemot ES partneruniversitāšu ekspertu konsultācijas un palīdzību, Baltkrievijas universitātes izveidos piecus tālmācības mūžizglītības kursus: Tiesību zinātne, Finanses un uzņēmējdarbība, Informācijas tehnoloģijas, Enerģija un resursu taupīšana, Angļu valoda. Savas zināšanas tālmācības kursu izstrādē baltkrievu partneri pilnveidos arī dodoties mācību vizītēs uz pārējām ES partneruniversitātēm.

Projekts “Mūžizglītības uzlabošana Baltkrievijā: BELL” (586278-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP) tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” finansiālu atbalstu. Projekta paredzētais finansējums – 732 251,00 EUR.

Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

 

Teksts: Margarita Isajeva

Projekta tehniskā asistente

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.