Merujertai Žangužinovai pasniegts RTA diploms

Pirmdiena, 2. aprīlis, 2018
Februārī Latvijas Universitātes Pedagoģijas promocijas padomē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) doktora studiju programmas "Pedagoģija" doktorante Merujerta Žangužinova veiksmīgi aizstāvēja promocijas darbu „Studentu – topošo profesionālās izglītības pedagogu profesionālās kompetences veidošanās Kazahstānas augstākajā izglītībā”, iegūstot pedagoģijas zinātņu doktora grādu pedagoģijā, augstskolu pedagoģijas apakšnozarē.

Svinīgās tikšanās laikā RTA  rektors Edmunds Teirumnieks pasniedza M. Žangužinovai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas doktora diplomu.  Jānorāda, ka M. Žangužinova ir pirmā ārzemju studente, kura saņēmusi RTA  doktora diplomu. 

Tikšanās laikā M. Žangužinovas promocijas darba vadītāja, profesore Velta Ļubkina norādīja, ka kopīgi tika ieguldīts ļoti daudz darba, kas palīdzējis sasniegt lieliskus rezultātus. V. Ļubkina uzsvēra, ka doktorante jauniegūtās zināšanas varēs pielietot arī savā darbā Kazahstānā.

M. Žangužinova izteica pateicību RTA kolektīvam par profesionāli organizēto darbu, atbalstu un par sniegto iespēju studēt tieši  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

 

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

M.Justa foto

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.