Autorizēties   |   Reģistrēties

RTA MIC notiek pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā „ Inovatīva darbības modeļa ieviešana skolēnu fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstīšanai”

Pirmdiena, 26. Marts

Izmantojot starpdisciplināru zinātnisko pētījumu rezultātus, programmas ietvaros kursu dalībnieki pilnveidos profesionālo kompetenci holistiska darbības modeļa izglītojamo fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstīšanai. Programmas ietvaros tiek atklāta skolēnu fiziskās pratības pilnveides aktualitāte un pedagoģiskās stratēģijas emocionālā un sociālā līdzsvara veicināšanai. Tās saturs ietver teorētisko zināšanu pārnesi uz praktisku realizāciju un pārbaudi, labās prakses piemēru analīzi un prezentāciju, kā arī praktisku komandas darba pieredzes apguvi. Programmas apguvē tiek izmantota VPP INOSOCTEREHI elektroniskā vide, nodrošinot metodiska materiāla pieejamību un sekmējot tālākizglītības programmas apguvi sociālās mācīšanās procesā.

Programmas apjoms: 16 h (12 h - kontaktstundas, 4 h – mācības e-vidē), A programma.

 Programmas mērķauditorija: skolu medmāsas, sporta skolotāji, sociālie pedagogi, psihologi, speciālie pedagogi.

 Kursu norises laiks, vieta:

20.aprīlis 11.00 – 18.00, Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ludza, Blaumaņa iela 4.

21.aprīlis 9.00 – 16.10, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115.

7.maijs 9.00 – 17.00, Valsts izglītības satura centrs, Rīga, Merķeļa iela 11.     

Programmu finansē: Valsts pētījumu programma „Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā”. 

Par programmas apguvi tiks izsniegta RTA MIC apliecība.

Pieteikšanās kursiem līdz 13. aprīlim (Ludzas vai Rēzeknes grupā), līdz 16. aprīlim (Rīgas grupā),  pieteikumu iesūtot uz e-pasta adresi muzizglitiba@rta.lv.

RTA MIC infotālrunis +371 29336118.

Dalībnieku skaits ir ierobežots!

WORDPIETEIKUMA ANKETARēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv