Konkurss "Globālā izglītība Latgalē"

Piektdiena, 9. oktobris, 2015
Konkursa mērķis: apkopot Latgales labās prakses piemērus ilgtspējīgas izglītības un globālās attīstības kontekstā.

Konkursa tēmas:

 • izglītība, kas rada pārmaiņas Latgalē un pasaulē;
 • mūžizglītības iespējas visiem Latgalē;
 • dzīve Latgalē kā globālās izglītības mācību grāmata;
 • izglītības ieguvumi Latgales ikdienas dzīvē;
 • Latgales skolotājs kā labo pārmaiņu aģents;
 • izglītība cerīgai nākotnei Latgalē un pasaulē.

Konkursa darbi

fotogrāfijas, video, apraksti vai esejas.

Konkursa dalībnieki

Konkursā ar saviem darbiem var piedalīties jebkurš Latgales iedzīvotājs individuāli, vai grupās (piemēram, ģimene vai klase).

Konkursa norises laiks

Konkursa darbus var iesniegt no 01.09.2015. līdz 10.10.2015.

Prasības konkursa darbu iesniegšanai

konkursa darbi jāiesniedz elektroniski, sūtot tos uz: info@iic.lv ar norādi: „Konkursam „Globālā izglītība Latgalē”.

 • Fotogrāfijas un video iesniedzami kopā ar aprakstu, kas nepārsniedz 100 vārdus tekstā un 10 vārdus nosaukumā. norādot autora vārdu, uzvārdu, darba izveides datumu un vietu, kā arī kontaktinformāciju – e-pasta adresi un tālruņa Nr. Ieteicamie tehniskie parametri: foto (izmērs - 1200x1800 pikseļi, kvalitāte - 300 ppl, apjoms - 300 KB); video (garums – līdz 5 min, apjoms - 400 MB).
 • Iesūtot konkursam savu darbu, to autors piekrīt, ka, gadījumā, ja konkursa žūrija to izvēlēsies starp 8 labākajiem, darbs bez finansiālas atlīdzības tiks publiskots un izplatīts plašākai auditorijai, tostarp publicēts IIC mājas lapā un sociālajos tīklos.
 • Iesniedzot darbu, tā autors garantē, ka iesniegtais konkursa darbs nepārkāpj nevienas fiziskas personas vai juridiskas personas autortiesības, preču zīmju, morālās tiesības, tiesības uz privātumu/ publicitāti vai intelektuālā īpašuma tiesības, un ka nevienai citai pusei nav nekādu tiesību, īpašumtiesību, prasību vai daļas konkrētajā darbā.
 • Ja fotogrāfijās tuvplānā ir cilvēku sejas, autoram ir jānodrošina rakstiska piekrišana no fotogrāfijā redzamajiem cilvēkiem šīs fotogrāfijas publiskošanai. Ja fotogrāfijā ir redzami bērni līdz 18 gadu vecumam, autoram ir jābūt rakstiskai piekrišanai, ko paraksta bērnu vecāki vai aizbildņi. (Paraugs pieejams šeit).

Konkursa darbu izvērtēšana

labākos foto, aprakstus, esejas vai video, kopā ar vēl 7 darbiem izvēlēsies neatkarīga konkursa žūrija 10 darba dienu laikā pēc konkursa noslēguma. Konkursa organizatori informēs konkursa uzvarētājus piecu darba dienu laikā pēc žūrijas lēmuma. Ja ar konkursa uzvarētājiem nebūs iespējams sazināties trīs nedēļu laikā pēc konkursa noslēguma, balvas uzvarētājiem netiks piešķirtas.

Konkursa uzvarētāju apbalvošana

Labāko darbu autori tiks oficiāli apbalvoti konkursa noslēguma pasākumā.

 • Konkursa balvas ir Latvijā ražoti sēžammaisi - pufi, no kuriem uzvarētājs varēs izvēlēties sēžammaisu sev vēlamajā krāsā. Konkursa balvu nav iespējams saņemt skaidrā naudā vai citā veidā.
 • Papildus tam, konkursa uzvarētājiem būs iespēja piedalīties arī Eiropas gada attīstībai labās gribas un jauniešu vēstnieka, Saeimas deputāta Hosama Abu Meri ekskursijā-pieņemšanā LR Saeimā. Konkursa organizētājs patur tiesības mainīt apbalvošanas nosacījumus.

Vairāk informācijas: www.iic.lv vai pa tālr.: 65235635Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.